Finans Nyhet

Quinn överklagar konkursbeslut

Publicerad

”Felaktig uppfattning”. Svenska advokaterna sågar tingsrättens beslut.

Den irländska affärsmannen Sean Quinn ger inte upp striden om sin svenska fastighetskoncern Quinn Investments Sweden.

I förra veckan försatte Stockholms tingsrätt 32 av de svenska koncernbolagen i konkurs på begäran av Anglo Irish Bank.

Anglo har krav på 129 miljoner euro mot det utländska bolaget Quinn Finance som i sin tur har lämnat den svenska fastighetsverksamheten som pant.

Annons

Familjen Quinns ombud Sten Gejrot på Maqs law firm skriver i överklagan att det ”finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till” och att det finns ”synnerliga skäl” för en överprövning i hovrätten.

Det finns tre huvudinvändningar i Quinns argumentation mot konkursbeslutet:

1. Anglo Irish Bank har inte styrkt sin fordran

Annons

Enligt Quinn pågår en tvist på Irland där parterna har krav och motkrav på varandra. Quinns krav på Anglo överskrider med råge Anglos krav i de svenska konkurserna, enligt överklagan.

”Tingsrätten synes emellertid därefter ha grundat sitt beslut på en felaktig uppfattning att Qunn Investments vitsordat att Anglo har en fordran gentemot Quinn Investments”, skriver Sten Gejrot.

2. Konkurshinder
råder

Annons

Quinn vitsordar att man har lämnat aktier i den svenska koncernen som garanti för tidigare lån från Anglo.

Eftersom värdena i fastighetsverksamheten överskrider Anglos krav finns en så kallad betryggande pant som enligt konkurslagen gör att en konkurs inte kan drivas igenom.

3. Quinn-bolagen är inte på obestånd

Den sista invändningen mot konkursbeslutet är att Quinn Investments-koncernen inte är på obestånd.

Enligt överklagan kan flera av fastigheterna i beståndet säljas med ett par månaders varsel och det är även möjlighet att ordna refinansiering hos en annan bank.

Enligt Quinn råder det ingen osäkerhet om att Anglos krav kan täckas på detta sätt.

Svea hovrätt har ännu inte meddelat något beslut i ärendet.

Leif Baecklund på Setterwalls är sedan tidigare utsedd till förvaltare i samtliga konkurser.

Annons