De åtta riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner berättar om vilka slutsatser de dragit av storbanken Nordeas flytt till Finland och hur de ser på bankunionen.
Politik

Politikerna om bankunionen och Nordeas flytt

Realtid.se kommer i en serie artiklar spegla hur riksdagspartierna ser på några av de frågor som engagerar många av våra läsare och varit heta det senaste året. Först ut: EU:s bankunion och Nordeas flytt till Finland.

Uppdaterad 2018-09-03
Publicerad 2018-09-03

I en serie på fyra artiklar kommer Realtid.se i valrörelsens sista och heta vecka innan valdagen den andra söndagen i september kartlägga hur de åtta riksdagspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner och andra företrädare ser på frågor inom fyra olika områden.

Det kommer handla om sakpolitiska frågor som Nordeas flytt av huvudkontoret till Finland, skattefrågor för småföretagare men också startup-bolag med rekryteringsproblem samt till sist också om en fråga av stor principiell vikt för allmänhetens förtroende för domstolarna.

Först ut handlar det om om två frågor relaterade till Nordeas flytt till Helsingfors och EU:s bankunion.

Vilka slutsatser drar ert parti av att Nordens största bank valt Finland framför Sverige som hemvist för sitt huvudkontor? Hur ser partiet på ett svenskt deltagande i EU:s bankunion? 

Fredrik Olovsson, riksdagsledamot (S) och ordförande i riksdagens finansutskott:
– Det är upp till varje privat företag att välja var man ska ha sitt huvudkontor, och det beslutet är företagets ansvar. Gällande bankunionen så pågår det en utredning som tittar på för- och nackdelar med ett svenskt deltagande. Det är bra att kunna koordinera tillsynen, till exempel, när de finansiella marknaderna integreras allt mer. Samtidigt finns det vissa frågetecken, bland annat gällande riskdelning mellan länderna, som man behöver fundera på innan man fattar beslut om att gå med eller inte.

Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson Miljöpartiet:
– Nordea kommer fortsatt att driva en stor verksamhet i Sverige. En statlig utredning gör nu en grundlig genomgång av för och nackdelar om Sverige står kvar utanför respektive skulle ingå i bankunionen. Det är rimligt att frågan utreds ordentligt men vår utgångspunkt är att stanna kvar utanför bankunionen.

Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet:
– Det fanns egentligen inga ekonomiska skäl för Nordea att flytta sitt huvudkontor till Finland. Det förefaller som att det låg politisk prestige i frågan. Vi emot svenskt deltagande i bankunionen. Bankunionens krisfond är otillräcklig. Detta kan resultera i svenska skattebetalare får rycka in och rädda krisande europeiska banker.

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson Moderaterna:
– Anledningen till att Nordea valde Finland som hemvist för sitt huvudkontor är framförallt regeringens oskickliga och oförutsägbara agerande i en rad frågor, även om bankunionen har haft påverkan. För Sverige, som ett icke-euroland, skulle fördelarna av bankunionen inte överväga nackdelarna. Exempelvis skulle vårt medlemskap inte innebära full kontroll över tillsynen, dessutom skulle resolutionsåtgärder beslutas av euroländerna. I en krissituation är risken då överhängande att vi behandlas sämre än euroländerna som fattar besluten i skarpt läge.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna:
– Nordea har själva angett inträdet i bankunionen som huvudskäl till flytten, och där är ju inte Sverige än. Det kan dock bli en fråga för framtiden. En ny regering behöver bedriva en näringslivspolitik som gör det mer attraktivt för företag att etablera sig här och ha sitt huvudkontor i Sverige.

– Ett inträde i bankunionen är i dagsläget inte aktuellt givet de problem som unionen har med vissa banker. Bankunionen är dock på rätt väg och regeringen har tidigare tillsatt en utredning i frågan, vilket vi välkomnar. Här behövs ett gediget underlag som kan påvisa de för- och nackdelar som finns med att gå med långsiktigt.  

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna:
– När Nordea flyttar sitt huvudkontor till Helsingfors får Sverige betala priset för att inte vara fullvärdig medlem i EU-samarbetet. Liberalerna vill att Sverige ansluter sig till bankunionen och inför euron.

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet:
– Nordea har de senaste åren fått ett flertal motstridiga besked från regeringen. Skatter har föreslagits och dragits tillbaka i flera omgångar. Självklart har denna osäkerhet varit en del av analysen som ligger bakom flyttbeslutet. Sverige behöver fler företag och fler huvudkontor, inte färre. Återigen leder socialdemokratisk politik att företag flyr Sverige.

– Bankunionen fungerar relativt väl för dem som är med och vi ser att det behövs starka skäl för att inte vara med. Problemet har varit att bankunionen bland annat innebär för mycket överstatlighet. Och de argumenten finns kvar, men när utredningen är klar måste Sverige fatta beslut.

Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson Sverigedemokraterna:
– Att Nordea valde att flytta sitt huvudkontor beror på att villkoren är bättre i Finland vilket är beklagansvärt. Det extra inflytande som kan komma av ett svenskt deltagande i EU:s bankunion motsvarar långt ifrån förlusten av beslutanderätt. Eftersom Sverige redan inkluderas i merparten av unionens arbete och för det mesta redan har ett striktare regelverk, så vill är mervärdet för vår del ytterst blygsamt. Vi säger tvärt nej till ett deltagande.

Platsannonser

Logga in