Foto: Christoph Meinersmann via Pixabay
Finans

Överskottslikviditeten i BRF:er uppe i 35 miljarder kronor

Nivån på avgifter och amorteringar har inte justerats i samma takt som räntekostnader har sänkts och därmed skapat en rekordhög överskottslikviditet i Sveriges bostadsrättsföreningar, enligt Finoptis senaste undersökning.

Uppdaterad 2020-12-05
Publicerad 2020-12-04

I genomsnitt har Sveriges 11 764 aktiva bostadsrättsföreningar med 31 lägenheter eller fler totalt 3 miljoner kronor i överskottslikviditet utöver bufferten på de rekommenderade tre månaders intäkter. Det framgår av en färsk undersökning från Finopti.

– Den samlade volymen av överdrivet hög överskottslikviditet bedöms till totalt drygt 35 miljarder kronor som idag inte kommer medlemmar till del. Det samlade värdet på missad värdeutveckling på de enskilda medlemmarnas bostadsrätter i boendemarknaden är troligen väsentligt mer, skriver Finopti i rapporten.

– Om inte pengarna används bör de åtminstone läggas på amortering av lånen eller förvaltas med en avkastning för att inte tappa i värde och missade intäkter, säger Hans Arén på Finopti i en skriftlig kommentar.

Den rekordhöga likviditeten är en konsekvens av de låga räntorna som sänkt kostnader för Sveriges bostadsrättsföreningar under flera år samtidigt som amorteringar och avgifter inte justerats i tillräckligt stor utsträckning, enligt Finopti.

– Konsekvensen för föreningens medlemmar blir att de betalar för höga avgifter i förhållande till vad de egentligen behöver. Likviditetsöverskottet rinner inte igenom till dem. Medlemmarna missar viktig värdeutveckling på sina bostadsrätter på grund av uteblivna avgiftssänkningar och får bo i en förening med onödigt höga lån och tillhörande räntekostnader.

Platsannonser