Fastigheter

Oscar Properties förlängda lån ser ut att gå igenom

Enligt Spiltan Fonder är det nu mycket troligt att Oscar Properties nya obligationsvillkor blir godkända. Obligationsinnehavarna hoppas därmed på större möjligheter att få igen sina pengar.

Uppdaterad 2019-04-17
Publicerad 2019-04-17

Den 2 april gick Oscar Properties ut med ett besparingsprogram och en begäran om att förlänga sitt obligationsprogram. Bostadsutvecklaren behöver spara 30 miljoner kronor årligen. Igår gick tiden ut för de obligationsinnehavare som vill vara med och rösta. Tre fjärdedelar, 75 procent, av de som är registrerade måste säga ja för att villkoren ska gå igenom.

– Vi är redan över 50 procent som har sagt ja, så Oscar Properties begäran om att förlänga obligationslånet ser ut att gå igenom, säger Lars Lönnquist, ansvarig för Spiltan Fonders obligationsinnehav i Oscar Properties.

Oscar Properties har begärt att förlänga tiden för obligationslånet från den 3 september 2019 till den 3 september 2021. Efter den 3 september i år räknas både inlösenpriset och kupongräntan upp. Senast den 31 december 2021 måste Oscar har gjort en amortering på 25 procent av det nominella beloppet på obligationslånet, 112 500 000 kronor.

De största långivarna och de enda som är namngivna är fodkommissionären Mangold och investmentbolaget Spiltan, via Spiltan Fonder. Det finns totalt 450 obligationer och det är både företag och privatpersoner bland obligationsinnehavarna. Att det krävs tre fjärdedelars majoritet för att villkoren ska gå igenom är ovanligt mycket, det vanliga är två tredjedelar. För det mesta kommer också de flesta rösterna in de sista dagarna innan röstningen ska räknas igenom. I det här fallet är slutdagen den 6 maj, men redan har alltså en stor mängd röstberättigade sagt ja, enligt Spiltan.

– De villkor som är uppställda är bra och vi tror att det skapar möjlighet för Oscar Properties att bedriva sin verksamhet.

Men vad vinner ni själva på det här?

– Rent krasst skulle vi inte räkna med att Oscar Properties kan betala de 450 miljoner kronorna den 3 september i år. Sannolikheten är däremot stor att de kan göra det med den förlängda tiden. Den överskottslikviditet som finns i bolaget kommer att gå till betalning av lånet. De kan betala tillbaka lånet när som helst, ju längre de väntar desto dyrare blir det, säger Lars Lönnquist.

Realtid har sökt Oscar Properties för en komemntar.

Platsannonser