Fastigheter

Ny storägare i SBS

Familjeföretaget Lindbäcks Fastigheter blir ny storägare i Studentbostäder i Sverige AB (SBS) efter en riktad nyemission i samband med fastighetsaffär i Luleå om 578 miljoner kronor.

Publicerad 2019-07-09

Studentbostäder i Sverige AB (SBS) genomför en riktad nyemission om 877 906 aktier till en teckningskurs om 244,33 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande.

Delar av de nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för förvärv, där 421 558 aktier ska tecknas av Lindbäcks Fastigheter AB.

Existerande ägare såsom NSH Holding AB tecknar 202 865 aktier, Amasten AB tecknar 124 841 aktier, Samhäll Majorna AB tecknar 104 369 aktier samt 24 272 aktier tecknas av Älvstranden i Karlstad AB för att kunna nyttjas som betalning för förvärv av fastighetsportföljen i Luleå från Lindbäcks Fastigheter AB. 

Efter nyemissionen äger Offentliga hus 34,39 procent, Amasten 21,16 procent, Lindbäcks Fastigheter 20,25 procent, SBB 17,69 procent samt Älvstranden i Karlstad 4,11 procent av aktierna i SBS.

Förvärvet avser en fastighetsportfölj om åtta fastigheter i Luleå. Portföljen omfattar totalt ca 41 524 kvm uthyrningsbar yta med ett underliggande fastighetsvärde om ca 1,1 miljarder kronor.

– Luleå är ett teknikkluster med ett av Europas mest välrenommerade universitet som attraherar studenter och forskare från hela världen. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda studentboenden och därmed bidra ytterligare till stadens utveckling. Genom att få Lindbäcks också som ägare kan vi gå starkare fram med vår projektutveckling, säger Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Sverige.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 578 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger SBS alltså 214,5 miljoner kronor i form av nyemitterade stamaktier i SBS till en överenskommen teckningskurs om 244,33 kronor per stamaktie resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 43 miljoner kronor. 

– Vi är glada att sälja våra studentbostäder till en så långsiktig aktör som SBS som kommer kunna fortsätta utveckla beståndet med den kraft som en rikstäckande aktör har möjlighet att göra. Vi ser potentialen i studentbostäder och är glada över det ägande som vi nu kommer få i SBS, säger Hans Lindbäck, VD för Lindbäcks Fastigheter.

Tillträde sker preliminärt 2 september 2019.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 19 juni 2019. 

Köparens rådgivare var Colliers International samt Glimstedt, säljarens rådgivare var Pangea Property Partners.

Platsannonser