Cliens Kapitalförvaltning, Erik Andersson, Swedbank Robur
"Om du har hittat ett kundsegment, förstår kundernas behov, skräddarsyr och förvaltar produkter som ger dem den riskjusterade avkastningen de är ute efter – då behöver du inte vara stor, säger Erik Andersson", ny vd på Cliens Kapitalförvaltning.  
Fonder

Ny på Cliens – nu tar han sikte på förmögna privatpersoner och framgångsrika entreprenörer

Fortsatt fokus på institutionella kunder, ökad tredjepartsförsäljning och möjligen en riktigt grön fond – så ska Cliens Kapitalförvaltning fortsätta växa, säger Erik Andersson, rykande färsk vd på fondbolaget.

Publicerad 2021-12-06

Erik Andersson, tidigare Chief Investment Officer på Swedbank Robur och medlem i Roburs ledningsgrupp, greppade i slutet av oktober ratten på Cliens kapitalförvaltning.  

I siffror kan det översättas med att han går från Roburs 1 700 miljarder kronor i förvaltat kapital, till Cliens 30 miljarder.  

Detta gör han också i en industri med betydande skalfördelar. Dels handlar det om prissättningsmodellen – fondbolagen tar en avgift på förvaltat kapital. Dels finns stora skalfördelar på utgiftssidan – på grund av hårdare regleringar har kostnader för administration och regelefterlevnad skjutit i höjden.  

Men Erik Andersson menar att ett fondbolag inte behöver vara stort för att lyckas.  

– Om du har hittat ett kundsegment, förstår kundernas behov, skräddarsyr och förvaltar produkter som ger dem den riskjusterade avkastningen de är ute efter – då behöver du inte vara stor, säger han.  

För närvarande erbjuder Cliens åtta fonder – varav tre småbolagsfonder – med tonvikt på aktier och aktiv förvaltning. Huvuddelen av kundbasen utgörs av små och medelstora institutioner.  

Och siffrorna ser ut att ge Erik Andersson rätt. Under 2020 redovisade Cliens ett resultat på 111 miljoner kronor vilket innebär en fördubbling – en vinstökning som bolaget kopplar till goda resultat i förvaltningen.

Även om Cliens inte sätter tillväxtmål i siffror, är ambitionen att fortsätta växa.  

Fondbolaget har totalt 23 anställda och fem av dessa har tillkommit sedan maj i år.  

Två kommer närmast från Robur. Förutom Erik Andersson rör det sig om förvaltaren Niklas Larsson som nyligen rekryterades för att förvalta Cliens senaste fondprodukt – en global småbolagsfond. 

Ny förvaltare i Cliens aktieteam är också Johanna Ahlqvist som närmast kommer från en tjänst som analytiker på SEB. De senaste åren har hon varit topprankad inom sina områden Telekomleverantörer & IT, Telekom Operatörer och Media & Entertainment.  

Dessutom har Cliens nyligen rekryterat en systemutvecklare och en medarbetare till risk och compliance.  

– Lanseringen av produkten Global Småbolag och rekryteringen av Niklas Larsson är ett bra exempel på det sätt vi vill växa. Ambitionen är att hela tiden utveckla nya produkter som möter kundens behov. Och har vi inte kompetensen internt, letar vi efter den externt, säger Erik Andersson.  

Vad kan bli er nästa produkt? 
– Inom Småbolagssegmentet har vi idag fonderna Global Småbolag, Småbolag Sverige och Micro Cap. Möjligen kan det bli något mer inom den gruppen. Vi tittar också på möjligheten att göra något inom klimat, miljö eller hållbar samhällsutveckling – det måste vara ett område där vi skulle kunna lyckas bra med aktiv förvaltning.  

Samtidigt hävdar många att ESG-fonder gör liten nytta och mest är marknadsföring och greenwashing? 
– Om vi går på det spåret måste det ske på ett trovärdigt sätt. När man lyfter på huven ska man se att det är på riktigt. Sedan är frågan om det ska göras på ränte- eller aktieområdet. 

Nya produkter som fyller kundernas behov är ett sätt att växa, men Cliens jobbar också på två andra spår – tredjepartsförsäljning och diskretionär förvaltning.  

– Historiskt har vi varit starka på små- och medelstora institutioner. Men tack vare att vi nu också ökar antalet avtal med andra distributörer och plattformar – som Länsförsäkringar, Folksam, finansiella rådgivare och bankernas plattformar – breddar vi kundbasen, säger Andersson. 

Inom området diskretionär förvaltning riktar Cliens in sig på sin befintliga kundbas inom små och medelstora institutioner, men tittar även på framgångsrika entreprenörer och förmögna privatpersoner.

– Det är en växande kundgrupp som marknaden kanske inte möter på ett optimalt sätt idag. Vi har inga ambitioner om att erbjuda rådgivningstjänster utan snarare kunna sätta ihop attraktiva erbjudanden som är en kombination av våra fonder.   

I dag har Cliens diskretionära förvaltning över 30 kunder samtidigt som cirka 5 av de 30 miljarderna är diskretionärt förvaltade.  

Platsannonser

Logga in