Ny modell ska sänka nätavgifter

Taggar i artikeln

Elpriset
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

En ny modell ska begränsa elnätbolagens möjligheter att ta ut för höga avgifter av elkonsumenterna, det rapporterar Sveriges Radio.

Realtid.se

Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som har tagit beslut om villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Svenska kraftnät har tagit fram förslag till villkoren. Beslutet innebär att villkoren nu är godkända och ska vara implementerade senast 17 maj nästa år. Det skriver Ei på sin hemsida.

I samband med implementeringen av villkoren införs en ny typ av aktör på den svenska elmarknaden: leverantör av balanstjänster (BSP). När villkoren är implementerade är det BSP som lämnar bud på Svenska kraftnäts balansmarknader. De balansansvariga parterna (BRP) kommer fortsatt vara den aktör som strävar efter att vara i balans i de uttags- eller inmatningspunkter som de ansvarar för, skriver Ei på sin hemsida.

Syftet med att dela upp rollerna är att förbättra förutsättningarna för ökad konkurrens på balansmarknaderna genom att öka antalet leverantörer som har möjlighet att erbjuda stödtjänster för balansering till Svenska kraftnät.

Annons

Implementering av villkoren kan ske stegvis genom att avtal mellan Svenska kraftnät och leverantörer av balanstjänster respektive balansansvariga parter börjar tillämpas. Svenska kraftnät kommer att publicera avtalen senast en månad innan de börjar gälla.

I samband med att Svenska kraftnät skickade in ett nytt förslag till villkor i september 2022 gjorde Ei vissa revideringar av förslaget. Genom samråd har marknadsaktörer fått möjlighet att lämna synpunkter.  Syftet med Eis revideringar har varit att villkoren ska bidra till marknadsintegrering, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad.

Elnätsbolagen anser att den kommande modellen kan komma att bromsa elektrifieringen av Sverige

Annons

 

Annons