Kodit.io NREP
Kalle Salmi, vd Kodit.io, Jani Nokkanen, Partner och CIO NREP, Alex Safarov, CFO Kodit.io, Fanny Tabermann, Finance Director, Kodit.io. Foto: Juho Kuva
Riskkapital

NREP huvudinvesterare i Kodit.ios 100 miljoner euro-runda

Finska Kodit.io planerar att köpa fastigheter till ett värde av 100 miljoner euro med hjälp av bland annnat NREP:s investering.

Publicerad 2020-10-29

Nordiska fastighetsutvecklaren NREP leder en100 miljoner euros kapitalrunda (motsvarande cirka 1 038 miljoner kronor) i finska proptech-bolaget Kodit.io. Pengarna ska Kodit.io använda till att köpa nya fastigheter. I samband med investeringen tar även NREP en liten andel i Kodit.io, säger Kalle Salmi, vd för Kodit.io, till Realtid.

– Den investeringsrunda som NREP ledde är den största hittills inom proptech i Norden. NREP är en helt ny partner för oss. De tillför inte traditionellt riskkapital utan investerar i vår fastighetsportfölj och samtidigt investerar i en liten andel i bolaget. Det kapital som nu tillförs Kodit.io kommer vi att använda för att köpa fastigheter, säger Kalle Salmi, till Realtid.

Han fortsätter:

– Vår ambition är att accelerera vår tillväxt med ambitionen att sälja bostäder till ett värde av 100 miljoner euro under 2021. Målsättningen är att köpa närmare 1000 lägenheter under det kommande året, säger han.

I jämförelse köpte Kodit.io "fler än hundra men färre än 1000 lägenheter" under 2020, säger Salmi. Bolaget är bland de första i Europa att ge sig in på den så kallade iBuyer-marknaden. Ibuyer-affärsmodellen går ut på att prissätta bostäder med hjälp av en algoritm och göra erbjudanden till säljarna, oftast ett omedelbart kontanterbjudande för bostaden. Därefter säljer bolaget fastigheten, oftast efter visst renoveringsarbete.

Ibuyer-marknaden är både teknik- och kapitalintensiv. För NREP, som idag har mer än 5,5 miljarder euro (cirka 51,2 miljarder kronor) under förvaltning, öppnar investeringen en del av marknaden inom vilken fastighetsutvecklaren traditionellt inte varit verksam.

– För att skala upp en verksamhet som vårt, med ett utvecklingsintensiv AI-komponent samt lokal närvaro, krävs extern finansiering, typiskt sett finansiering från riskkapitalbolagen. Den finansiering har vi och använder till att vidareutveckla bolaget. Sedan måste vi även köpa och renovera fastigheter. Det är där NREP kommer in. De får på så sätt tillgång till en del av marknaden de traditionellt inte har tillgång till, säger Kalle Salmi.

Kodit.io:s plan är att fortsätta gräva där man står, det vill säga köpa upp fastigheter i Finland, Spanien och Polen, där bolaget redan idag är verksam, men även att expandera till nya marknader under kommande året.

– För närvarande, om coronapandemisituationen inte ändras väsentligt, är planen att skala upp på befintliga marknader, och troligen expandera till fler marknader under första halvåret nästa år. Tanken är att sälja bostäder för hundra tusentals euro under kommande månaderna med målet att bli kategoriledaren i Europa.

Kodit.io har en bit kvar till lönsamheten, enligt Salmi, men har redan uppnått lönsamhet på enhetsnivå, det vill säga på enskilda fastighetstransaktioner.

I USA finns redan ett antal spelare men volymerna har hittills varit blygsamma och stod för mindre än 1 procent av husförsäljningar i USA senaste året. Denna andel minskade desssutom under Coronapandemin, enligt amerikanske ibuyer-bolaget Redfin.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in