Bank

Nordnet ökar vinsten med 180 procent

UPPDATERAD Nordnet, som 2017 köptes ut från börsen av Öhman och Nordic Capital, ökar rörelsevinsten med 180 procent och rörelseintäkterna med 17 procent under det andra kvartalet. Tillförordnade vd:n Anders Danielsson räknar med fortsatt intäktstillväxt och vinstförbättring framöver. 

Uppdaterad 2019-07-24
Publicerad 2019-07-24

Rörelsevinsten ökar till 82 miljoner kronor under det andra kvartalet från 29 miljoner ett år tidigare medan rörelseintäkterna steg till 371 miljoner kronor från 317 miljoner. Samtidigt var kostnaderna nära oförändrade under kvartalet. 

– Det är ett riktigt bra resultat. Vi är tillbaka på de nivåer som vi ska vara på. De underliggande intäkterna är de högsta någonsin för ett enskilt kvartal samtidigt som vi har kontroll på kostnadssidan, säger tillförordnade vd:n Anders Danielsson till Realtid.  

– Intäkterna ökar med 17 procent, kundtillväxten ökar med 19 procent och sparkapitalet har vuxit med 14 procent de senaste tolv månaderna. Vi har en tjänst som våra kunder uppskattar och det attraherar nya kunder, vilket gör att intäkterna växer. Detta i kombination med att vi har kontroll på våra kostnader, trots väsentligt ökade volymer, gör att resultatet skjuter iväg mycket. 

Danielsson säger att Nordnets rörelsevinst nu är i nivå med vad den var för ett par år sedan samtidigt som kostnadsbasen är högre till följd av en större organisation och ökade investeringar. 

– Nu har intäkterna kommit i kapp, vi har fått avkastning på våra investeringar. Vi kommer att visa upp fortsatt tillväxt på intäktssidan och kommer ha fortsatt kostnadskontroll, vilket kommer göra att resultatet kommer förbättras ytterligare framåt också. 

Nordnet har lanserat en ny webbtjänst i Norge under det andra kvartalet och kommer att göra motsvarande i Sverige, Danmark och Finland under hösten, vilket Danielsson räknar med kommer att ge ännu mer nöjda kunder. 

 

Platsannonser

Logga in