Finans

Nordea: Delningsekonomin växer kraftigt

Fler svenskar än någonsin väljer att med hjälp av mobilappar och digitala plattformar hyra, dela och byta saker och tjänster istället för att köpa. Det framgår av Nordeas undersökning kring konsumtionsbeteenden. "De flesta har positiva erfarenheter av det," säger bankens privatekonom Ingela Gabrielsson.

Uppdaterad 2017-11-09
Publicerad 2017-11-09

Fortfarande är det en minoritet av svenskarna som är aktiva inom den så kallade delningsindustrin. Men allt fler testar att dela och hyra ut. 17 procent uppger att de på ett eller annat sätt är delaktiga i delningsekonomin; en ökning med 7 procenteneheter sedan 2015.

– Det är en spännande utveckling som ser ut att drivas främst av omtanke om våra resurser och för att minska vår påverkan på miljön. Hållbarhet är något som i allt större grad påverkar vår privatekonomi. Det ser vi både i hur vi placerar våra pengar och i hur vi konsumerar, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Av de tillfrågade anger 40 procent miljöhänsyn som den viktigaste drivkraften bakom delningsekonomin. Möjlighet att spara eller tjäna pengar uppger 35 procent av de tillfrågade som det viktigaste skälet till att delta i delningsekonomin.

– Utan tvekan bidrar också vår digitala mognad till att det blir enklare och tillgängligare för fler. Många gånger utvecklas tjänster och varor på lokal nivå med hjälp av digitala plattformar, säger Ingela Gabrielsson.

I hela befolkningen tror 19 procent tror att de kommer testa delningsekonomi närmaste halvåret. Varannan räknar också med att utbudet ökar. Bland de som redan prövat på denna bransch uppger hälften att de ska öka sina delningsekonomiska aktiviteter.

En majoritet av svenskarna tror också att utbudet av varor och tjänster inom delningsekonomin ökar framöver. Transporter är det område som flest tillfrågade anser kunna växa, hela 60 procent tror på en ökad delning av olika transportmedel. Även verktyg och fritidsutrustning kommer att delas mer framöver, tror man.

– Det ser ut som att de som är aktiva inom delningsekonomin till största delen har haft positiva erfarenheter av den. Jag tror det sprider sig som ringar på vattnet och att det då blir fler och fler som vågar testa att dela och byta istället för att hela tiden köpa nytt, säger Ingela Gabrielsson.

Platsannonser

Logga in