Intergiro
Foto: Front Ventures
Bank

Neobanken Intergiro värderat till 335 miljoner kronor i kontantemission

Intergiro har slutfört en riktad kontantemission om 35 miljoner kronor, vilket ger neobanken en så kallade post money-värdering om 335 miljoner kronor.

Publicerad 2020-09-30

Neobanken Intergiro, ett Front ventures portföljbolag, har genomfört en riktad kontantemission om totalt cirka 35 miljoner kronor till en aktiekurs om sex kronor per aktie. Det mostvarar en så kalld post money-värdering om 335 miljoner kronor, skriver Front Ventures i ett pressmeddelande. Emissionen riktades till och tecknades fullt ut av befintliga aktieägare. Emissionslikviden avser Intergiro att använda till att lansera och vidareutveckla bankens kortinlösenaffär.

Neobanken Intergiro, som utvecklar en digital betaltjänsteplattform för företagskunder inom EU, har tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhanda betaltjänster inom hela EU. Vidare är Intergiro fullvärdig medlem hos både VISA och MasterCard för såväl kortutgivning som
kortinlösen. 

Platsannonser