Andreas Lundell, produktägare på Nasdaq berättar om Nasdaqs teknikutveckling. Foto: Nasdaq.
Andreas Lundell, produktägare på Nasdaq berättar om Nasdaqs teknikutveckling. Foto: Nasdaq.
Börs

Nasdaq levererar blockchain-baserad poströstning

Intresset för e-röstning på bolagsstämmor har ökat drastiskt i och med coronakrisen. Men Nasdaq har arbetet med en tekniklösning i fyra år, som i botten bygger på blockkedjeteknik.

Uppdaterad 2020-05-27
Publicerad 2020-05-26

På Nasdaqs kontor i Frihamnen, Stockholm, sysslar verksamheten med mycket mer än bara Stockholmsbörsen. Andreas Lundell, head of CSD Product Management, Nasdaq Market Technology, berättar att Nasdaq bland annat utvecklar och levererar mjukvara till andra börser och finansiella institut världen över, däribland till värdepapperscentraler (central securities depositories, CSD:er) och clearingorganisationer.

– I Sverige ses Nasdaq oftast som synonymt med Stockholmsbörsen. Det är självklart en stor del av verksamheten, men vi gör mycket mer än så. Det är ganska okänt att en viktig del av Nasdaqs verksamhet i Sverige består av affärsenheten Market Technology som har sitt globala huvudkontor just i Stockholm.

– Market Technology, som jag själv tillhör, utvecklar och levererar finansiell teknik till andra företag såsom börser, finansinstitutioner och banker, men även till branscher utanför den finansiella marknaden såsom transport och logistik och betting och spel, säger Andreas Lundell.

Nasdaqs teknikutveckling och leveranser sträcker sig långt tillbaka och med nya tekniker som blockchain, molnlösningar och artificiell intelligens, AI, öppnar sig nya möjligheter. Ett exempel är blockchain-baserad digital röstning för årsstämmor.

– Vi är ett fintechbolag som alltid jobbar för att ligga i framkant vad gäller teknikutvecklingen. Vi har flera goda exempel på hur vi skapat nytta för våra kunder och den globala kapitalmarknaden, bland annat genom vår blockchainbaserade e-votinglösning som gör det möjligt för aktieägare att delta på årsstämmor och rösta på distans.

– Intresset för blockchain har funnits i många år. Nasdaq initierade ett antal projekt inom blockchain redan 2015, bland annat den lösning som jag idag främst jobbar med; eVoting där aktieägarnas rösträtter kan lagras i blockkedjan.

– Vi som teknikleverantör offererar lösningen till CSD:er i och med att det oftast är de lokala CSD:erna som sitter på det legala registret över aktieägare och deras rätt att delta i årsstämmor. I detta fall har vi använt blockchain till det den är bäst på: att skapa, hålla och flytta olika typer av tillgångar med en hög säkerhetsnivå. exempelvis genom att skapa rösträtter i blockkedjan baserat på ägande.

Även om intresset för digital poströstning ökat markant under coronapandemin, började Nasdaq i Stockholm ihop med verksamheten i Vilnius och New York utveckla en lösning för elektronisk röstning redan för fyra år sedan. Som partner i processen har Nasdaq haft med sig den Sydafrikanska CSD:n Strate.

– Vi identifierade tidigt att blockchainteknologin skulle fungera utmärkt för ett digitalt röstningssystem och att värdepapperscentraler är en naturlig användare av en sådan lösning då det ligger nära till hands för dem att leverera denna typ av tjänst på marknaden.

Tidigare i vår kom en tilläggslagstiftning kring poströstning i Sverige med anledning av den pågående pandemin, ett steg i rätt riktning menar Andreas Lundell.

– Även om fenomenet med digital poströstning är relativt oprövat på den svenska marknaden har det varit vanligt förekommande utomlands i många år. Generellt ser vi en trend mot att allt fler bolagsstämmor går mot det virtuella med digital röstning.

Den existerande lösningen har idag flertalet grundläggande funktioner för CSD:er. Utöver bolagsstämmor skulle lösningen tekniskt sett även kunna användas i andra processer. Om exempelvis en utgivare av en obligation vill ändra i villkoren, som kräver samtycke, skulle detta mycket väl kunna inhämtas via det digitala systemet.

– På fondsidan är det samma sak. Alla förändringar som kräver samtycke förankras digitalt i blockkedjan.

Lösningen möjliggör även för tillsynsmyndigheter och andra aktörer att få insyn i hur röstningen går till via systemet. Systemet levererar Nasdaq till framförallt CSD:er.

– Mitt syfte som produktägare är att ta fram en produkt som täcker den efterfrågan vi ser på den globala marknaden. Vi har levererat vårt system för CSD:er till ett antal kunder världen över och ser att eVoting kompletterar erbjudandet till den kundgruppen..

– För den så kallade e-votinglösningen jobbar vi just nu med att ställa om den till en saas-modell (software-as-a-service, en molnlösning, red:s anmärking). Den kommer fortsatt vara blockchainbaserad och lagra alla transaktioner i blockkedjan. En saas-lösning förkortar drastiskt time to market för CDS:erna som snabbare kan erbjuda lösningen och därmed möjliggöra distansröstning för aktieägare.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in