Det totala värdet på erbjudandet uppgår till 1,7 miljarder kronor.
M&A

Nasdaq lägger bud på Cinnober

Nasdaq Technology lägger ett bud på Cinnober Financial Technology om 1,7 miljarder kronor. Styrelsen rekommenderar budet.

Uppdaterad 2018-09-14
Publicerad 2018-09-14

Nasdaq Technology AB – dotterbolag till moderbolaget Nasdaq – lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober, med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar börs- och clearingteknik och som har kunder över hela världen.

Erbjudandet gör gällande att Nasdaq avser att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Cinnober till ett pris om 75 kronor per aktie och 85 kronor per teckningsoption.

"Cinnobers teknologi, personal och kompetens inom mjukvaruutveckling kommer att bidra till att accelerera Nasdaqs strategiska projekt, genom att öka djupet och bredden av Nasdaqs erbjudande inom finansiell infrastruktur samt att expandera till nya marknadssegment utanför kapitalmarknaden", heter det i ett pressmeddelande från Nasdaq.

Fintech-utvecklarens befintliga kunder uppges också "bidra till att göra Nasdaqs globala nätverk av kunder ännu starkare, och (...) att förstärka [börsjättens] expansionskraft avseende tekniska systemlösningar för en bredare marknad".

Nasdaq lyfter även fram Cinnobers personal i Stockholm och Umeå som en stor tillgång och att den kan stärka "Sverige som är ett framstående nav för finansiell teknologi till kapitalmarknaden".

Det totala värdet på erbjudandet uppgår till 1.702 miljoner kronor. Erbjudandet motsvarar en premie om 22 procent jämfört med stängningskursen för Cinnober-aktien i går, den 13 september 2018.

Erbjudandet motsvarar även en premie om 28,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Cinnober-aktien under de senaste 30 handelsdagarna före budet om 58,29 kronor.

Erbjudandet motsvarar även 31,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 90 handelsdagarna före budet om 57,20 kronor per aktie. Styrelsen i Cinnober rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsobligationsinnehavarna att acceptera erbjudandet.

Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober, och Peter Lenti, medgrundare och styrelseledamot i Cinnober, som tillsammans äger 18,3 procent av samtliga aktier och röster i Cinnober, har uttryckt sitt stöd för, och meddelat att de ämnar att budet.

– Jag tror verkligen på den strategiska logiken i att kombinera Cinnobers och Nasdaqs verksamheter, vilket också förstärker den starka teknologiska basen i Sverige. Som den största aktieägaren i Cinnober stödjer jag Erbjudandet, och ämnar att acceptera Erbjudandet, kommenterar Nils-Robert Persson, styrelseordförande i Cinnober, som innehar 15,1 procent av samtliga aktier och röster i Cinnober.

Varken Nasdaq, Inc. eller Nasdaq Technology äger eller kontrollerar för närvarande några aktier i Cinnober.

– Detta förvärv kommer att förstärka vår förmåga att tjäna aktörerna på kapitalmarknaden över hela världen, och kommer att accelerera vår förmåga att expandera in i nya tillväxtsegment, kommenterar Adena Friedman, Koncernchef och vd för Nasdaq Inc.

 Aktierna i Cinnober är noterade på Nasdaq First North.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in