Johan Tidestad (Nordnet,) Rikard Josefson (Avanza,) och Ann-Marie Eklund Löwinder (Internetstiftelsen.)
Börs

Nasdaq får kritik efter börshaveriet – kan krävas på kompensation

Det dubbla börsstoppet på OMX Stockholm i fredags hindrade många affärer. Realtid har talat med branschprofiler som efterlyser en förklaring till haveriet. Nordnet utreder nu om man ska kräva ekonomisk kompensation av Nasdaq.

Uppdaterad 2019-11-04
Publicerad 2019-11-04

Det var strax efter klockan 11 på fredagen som Nasdaq stoppade handeln på börserna i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Island, Estland och Litauen. Ett tekniskt problem i Nasdaq Nordics handelssystem påverkade anslutningen mellan börsen och dess medlemmar, och möjligheten för medlemmarna att hantera order. Börsledningen fattade därför beslutet att stoppa marknaderna.

Ett nytt försök att dra igång handeln igen gjordes sedan vid 13-tiden, men efter ett par minuter infördes ett nytt handelsstopp. 20 minuter senare kom så beskedet att handeln inte skulle att återupptas förrän på måndag. På måndag morgon kom handeln igång som vanlig klockan 09.00 och har än så länge fungerat utan problem.

Redan i fredags uteslöt Nasdaq att det handlade om yttre påverkan utan slog fast att den rörde sig om interna tekniska problem.

Flera bedömare inskärper tyngden i händelsen, det dubbla stoppet på Stockholmsbörsen.

– Det är mycket allvarligt och påverkar förtroendet för Nasdaq av det enkla skälet att det inte är första gången som systemet havererar, säger Aktiespararnas vd Joacim Olsson.

– Att man inte heller lyckades få till en omstart när man trodde att man kunde, ökar inte förtroendet. Ytterst är det alltid aktiesparare som drabbas.

Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet, har en liknande syn.

– Det är alltid allvarligt när tekniska problem gör att aktiehandeln inte fungerar som vanligt, oavsett anledningen till detta, och i slutändan är det spararna som drabbas. Allvarlighetsgraden påverkas av faktorer som till exempel hur länge stoppet pågår, när det inträffar och informationsgivningen under tiden.

– Stoppet i fredags pågick under flera timmar och föregicks av driftsstörningar i cirka 90 minuter innan handeln avbröts. Dessutom kom handeln aldrig igång igen, vilket gjorde att många sparare satt med oönskade positioner under helgen. Sammantaget sett är det här enligt mig en incident av den mer allvarliga sorten.

 Upplever ni att ni har fått tillräcklig information om det som inträffade?
– Både och, skulle jag vilja säga. Från det att handeln stoppades klockan elva är min bild att informationsgivningen var bra. Däremot tog det lång tid innan vi fick information om de tekniska problem som föregick stoppet. Vi hade under 90 minuter före stoppet problem med att order som lades fick statusen ”pending”, vilket gjorde att det var oklart om de hade gått in till börsen eller inte. Här hade informationen från Nasdaq kunnat vara skarpare.

Hur drabbade stoppet er ekonomiskt?
– Eftersom stoppet varade så pass länge blev det ekonomiska konsekvenser som inte är helt försumbara. Vi gick miste om ett ganska stort antal affärer i fredags, men jag har ingen exakt uppfattning i kronor.

Vill ni ha kompensation för stoppet?
– Vi diskuterar det just nu, och har inte bestämt oss ännu för hur vi ska agera.

Rikard Josefson, vd på Avanza, tycker att informationen från börsen kunde ha varit både ”snabbare och bättre”

– Det är klart allvarligt att börshandeln inte fungerar som den ska. Givetvis påverkar det förtroendet. Det är andra gången ett driftproblem drabbar kunderna inom en inte alltför lång tid.

– Eftersom börsen skulle ha stängt klockan 13.00 i fredags så tappade vi courtageintäkter för cirka två timmar vilket naturligtvis inte är bra, men det värsta är att kunderna inte hade möjlighet att handla, säger Rikard Josefson som efterlyser en rapport om vad som egentligen hände.

– Vi lever ihop med börsen i ett ömsesidigt system. Nu önskar vi en öppen och tydlig redovisning av vad som gick fel och hur åtgärder vidtas för att det inte ska hända igen.

Även Erik Lundqvist, chief investment officer på Coeli efterlyser en förklaring från Nasdaq om vad som egentligen hände i fredags.

– Det är viktigt ur förtroendesynpunkt med god kommunikation om vad som föranledde haveriet och vad de tillsätter för åtgärder för att det inte ska kunna upprepas.

Hur allvarligt är haveriet på börsen i fredags?   
– Det är alltid allvarligt, framförallt när den är nedstängd så pass länge

Påverkar detta ditt/ert förtroende för börsen?   
– Nej förutsatt att det inte händer oftare än som hittills varit fallet.

Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen (IIS):

– Omfattande avbrott är alltid allvarliga, i synnerhet för verksamheter som är i någon mån tidskritiska, som börshandel. I det här fallet är det i första hand de som är väldigt aktiva på börsen som drabbas.

Kan det ha varit en attack utifrån?
– Det är inte omöjligt, men jag har ingen information som tyder på det. Själva anger Nasdaq "anslutningsproblem".

Säkerhetsexperten Hasain Alshakarti på IT-säkerhetsföretaget Truesec tycker att Nasdaq har varit väldigt sparsamma med information.

– De hänvisar till "due to technical disturbances" och "Nasdaq is experiencing connectivity issues" utan att återkomma eller förklara lite bättre vad som hänt. Detta skapar ju utrymme för spekulationer och alternativa förklaringar, säger Hasain Alshakarti. 

Har börsen tillräckliga backupsystem och redundans enligt dig?
– Jag vet inte hur deras infrastruktur ser ut, men eftersom man tvingades stänga under en relativt lång period så kanske den behöver ses över. En incident av det här slaget brukar få de flesta på tå, säger Anne-Marie Eklund Löwinder på Internetstiftelsen.

Hur har Nasdaq hanterat detta?
– Det lilla jag har sett tyder på att man hanterar det enligt "regelboken", säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

Bo Selling, aktiechef på pensionsjätten Alecta med en aktieportfölj värd drygt 170 miljarder, säger att det var ”en himla tur” att det inte inträffade när rapportsäsongen gick på högvarv.

– Då hade det här varit en katastrof, sa han till Svenska Dagbladet i fredags.

Under helgen har ett intensivt arbete pågått för att identifiera fel och åtgärda problemet. Måndag morgon öppnade handelsplatsen igen utan några tekniska störningar.

– Marknaden öppnade som normalt kl. 9.00, men naturligtvis håller vi ett extra öga under dagen så att inte nya problem ska uppstå, säger Erik Granström, presskontakt på Nasdaq i en kommentar till Realtid och tillägger:

– Det rör sig inte om en extern attack. Det rörde sig om ett internt tekniskt problem i vårt handelssystem som gjorde det svårt för börsmedlemmarna att ansluta till oss, och därmed påverkade deras möjlighet att hantera ordrar.

Victoria Ericsson, biträdande kommunikationschef på Finansinspektionen:

– Vi ser allvarligt på detta. Det handlar om systemviktig infrastruktur. Vi har begärt in information från Nasdaq för att få reda på vad som har hänt och vad de kommer att göra framåt för att undvika att det ska hända igen.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in