Annons

Annons

”Meawallet hade en betydande burn rate”

Konkursen i Invuo Technologies är ett faktum. En av faktorerna till insolvensen i bolaget var Meawallets betydande burn rate, uppger konkursförvaltare Mikael Kubu från Ackordcentralen.

I måndags, den 8 oktober, meddelade Invuo Technologies vd John Longhurst att domstolen beslutat att bolaget och dotterbolaget Invuo Services AB är försatta i konkurs. Mikael Kubu, som fick sitt uppdrag i måndags, berättar för Realtid.se att han ännu inte hunnit påbörja en egen utredning kring varför bolaget blev insolvent men har ändå en första uppfattning.

– Detta är en verksamhet som till stor del är teknikutveckling och framförallt Meawallet har haft en så kallad burn rate som varit ganska betydande. Man har sålt av en del verksamheter tidigare också. Den underliggande verksamheten som man har haft har inte varit kassaflödespositiv. Och man har inte lyckats få in nytt kapital för att täcka de underskotten som krävts fram till dess att man bedömt att man ska bli kassaflödespositiv.

I början av mars meddelade Invuo att AJ Group ingått ett teckningsåtagande om en investering i Invuo-aktier för 52 miljoner kronor och därmed skulle AJ Group även bli ny storägare med en ägarandel om 20 procent av bolaget. I maj kom det fram att transaktionen aldrig genomförts och Invuo skriver i ett pressmeddelande att man överväger rättsliga åtgärder med ”anledning av detta allvarliga kontraktsbrott”.

Annons

Annons

Konkursförvaltare Mikael Kubu har ännu inte hunnit gå igenom denna del när Realtid.se når honom under fredagseftermiddagen.

– Detta kan jag inte uttala mig om efter en vecka. Jag har ingen detaljkunskap om detta ännu, säger han.

Vd John Longhurst skriver redan i halvårsrapporten att andra kvartalet 2018 var ”extremt utmanande för Invuos ledning och styrelse”. Han hänvisar bland annat till AJ Groups oförmåga att tillhandahålla utlovade medel men också till Meawallets mer utmanande förhållanden under andra kvartalet än vad bolaget tidigare förväntat.

I ett pressat läge meddelar Invuo i maj att man säljer tillgångar relaterade till Seamless Distribution Systems för totalt 17,5 miljoner kronor. Denna likviditetstillförsel gör det möjligt för Invuo att fortsätta verksamheten och att investera i sina två affärsområden, Meawallet och eProducts. Men bolaget kunde inte bibehålla tillräcklig likviditet fram till årsskiftet vilket man hoppats.

Totalt har Invuo cirka 5 800 aktieägare. de flesta aktier ägs via depåer i främst Goldman Sachs, RBC, Credit Suisse, Avanza Pension, Swedbank Försäkring och UBS. Michael Kubu berättar att det ”framstår som mindre sannolikt att det blir överskott i konkursen” så att aktieägarna skulle kunna få någon form av utdelning.

Finns det några borgenärer som kan vänta sig utdelning?

– Det är inte jättestora skulder. Det är en del koncerninternt och löpande leverantörsskulder. Mycket har konverterats till aktieägartillskott gentemot dotterbolaget. Jag kan inte uttala mig ännu om detta innan bouppteckningen som ska lämnas in om en månad ungefär, säger Mikael Kubu.

I samband med konkursen har vd John Longhurst lämnat bolaget.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons