Revision

Large Cap-bolag bäst i klassen

Skatt och hållbarhet fortsätter att vara en prioriterad fråga hos Large Cap-bolag och utvecklingen har gått starkt uppåt.

Uppdaterad 2019-12-03
Publicerad 2019-12-03

52 procent av Large Cap-bolagen har publicerat sin skattepolicy på hemsidan, vilket är en signifikant ökning jämfört med 2016 då endast 14 procent Large Cap-bolagen gjorde denna tillgänglig publikt. Bland de statliga bolagen är andelen bolag som väljer att publicera sin skattepolicy på hemsidan avsevärt lägre och uppgår i år till 33 procent av bolagen. För stora privatägda bolag är motsvarande siffra 31 procent.  Det visar KPMG:s studie om Tax Transparency för 2018 och 2019.

– Utvecklingen kan bland annat förklaras av ökade regleringar avseende transparens och skatt, samt ökade krav från investerare, reglerare, och andra intressenter, säger David Perrone, ansvarig för Tax Management Consulting på KPMG Sverige i en skriftlig kommentar.

– Trots att det inte finns svenska krav på publik skattepolicy ser vi en stark positiv trend bland bolag att publicera sin skattepolicy på hemsidan. Sett över de senaste åren har andelen bolag som publicerar sin skattepolicy på hemsidan ökat nästintill lika mycket inom samtliga av tre bolagskategorier Large Cap-bolag, statliga bolag och stora privatägda bolag. Vi förväntar oss en fortsatt och tror att många bolag – oavsett ägandeform - har mycket att vinna på att vara transparenta kring skatt, säger David Perrone.  

 

Platsannonser