Finans

Länsförsäkringar Fondliv ökar premieinkomsten med 17 procent

Länsförsäkringar Fondlivs nya erbjudande på flyttmarknaden har gett effekt. Mängden inflyttat kapital ökade med 70 procent. 

 

Publicerad 2020-08-26

Liv- och pensionsverksamheten är uppdelad på två bolag: Länsförsäkringar Fondliv (som är öppet för nyteckning) och Länsförsäkringar Liv (som är stängt för nyteckning). 

Länsförsäkringar Fondliv erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning. 

Det förvaltade kapitalet ökade till 151 (146) miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultatet uppgick till 332 (375) miljoner kronor. 

Totala premieinkomsten ökade till 5,5 (4,7) miljarder kronor. 

Garantiförvaltningens avkastning påverkades negativt av oron på de finansiella marknaderna till följd av coronapandemin och uppgick till minus 2,0 procent. Trots det steg garantiförvaltningens förvaltade kapital under första halvåret 2020 till 4,1 (3,7) miljarder kronor. 

Fondlivs nya erbjudande på flyttmarknaden har gett effekt. Mängden inflyttat kapital ökade med 70 procent. 

Sju nya fonder inkluderades i utbudet under första halvåret, varav fyra hållbarhetsinriktade. Dessutom lanserades hållbarhetsinriktade placeringsförslag med fem olika risknivåer, samt en märkning för fonder med låg klimatrisk, Gröna Lövet.

– Sett till oron i omvärlden gjorde vi ett mycket starkt första halvår. Vi ökade premieinkomsten med hela 17 procent och levererade ett stabilt resultat. Mängden inflyttat kapital ökar kraftigt. Kundernas snittavkastning för fondförsäkring och garantiförvaltning är på plus jämfört med i fjol, säger Mathias Collén, vd för Länsförsäkringar Fondliv i en skriftlig kommentar.

Länsförsäkringar Liv förvaltar traditionell försäkring enligt ömsesidiga principer.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 110 (114) miljarder kronor. Resultatet uppgick till minus 2,1 (2,3) miljarder kronor.

Portföljernas avkastning under första halvåret påverkades negativt av oron på de finansiella marknaderna till följd av coronapandemin. Avkastningen uppgick till minus 1,9 procent i Nya Trad, pkus 0,7 procent i Gamla Trad och minus 3,8 procent i Nya Världen.

Länsförsäkringar Livs kapitalkvot enligt Solvens II uppgick till 177 (211) procent. 

Förvaltningskostnadsprocenten avseende bolagets driftskostnader var oförändrade jämfört med föregående år och uppgick till 0,43 (0,43) procent. 

Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 0,8 miljarder kronor. Totalt har ett försäkringskapital om 18,7 miljarder kronor villkorsändrats, vilket motsvarar 44 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring. 

Gröna obligationer uppgick till 12,5 (5,0) miljarder kronor, motsvarande 11,4 procent av förvaltat kapital.

 – Efter ett dramatiskt första kvartal återhämtade sig kapitalmarknaderna under det andra kvartalet. Återhämtningen, tillsammans med vidtagna åtgärder, bidrog till att bolagets nyckeltal stärktes under andra kvartalet. Tack vare ett gott utgångsläge och proaktiva åtgärder har vi kunnat stå fast vid vår långsiktiga placeringsstrategi under halvåret. Det har varit viktigt för oss och för våra kunders sparande. Vi har en fortsatt god förmåga att hantera negativa händelser om ekonomin och kapitalmarknaderna skulle utvecklas sämre än förväntat, säger Jakob Carlsson, vd för Länsförsäkringar Liv.

Platsannonser