Bank

Länsförsäkringar Banks satsning på lokal förankring ger resultat

Länsförsäkringar Bank ökade rörelseresultatet med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt såg banken en tillströmning av nya kunder vilket kan förklaras med bankens lokala förankring. Det framgår av företagets delårsrapport. 

Uppdaterad 2019-07-18
Publicerad 2019-07-18

Länsförsäkringar Bank ökade rörelseresultatet med 8 procent till 957,8 miljoner kronor jämfört med samma period under föregående år ((888,2).  Rörelseintäkterna ökade 8 procent till 1 960 (1 811) miljoner kronor och rörelsekostnaderna ökade 7 procent till 933,6 (873,7) miljoner kronor. Affärsvolymerna ökade 12 procent till 616,6 (551,3) miljarder kronor.

Det framgår av företagets delårsrapport som avser perioden januari- juni 2019. 

Vidare framgår det att banken har sett en tillströmning av kunder. Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 9 procent och antalet bankkort ökade med 10 procent. 

En viktig förklaring till kundnöjdheten anses vara bankens lokala förankring och satsning inom det digitala området..

– En bidragande faktor till framgångarna är vår uttalade strategi där vi erbjuder en helhet inom såväl bank och försäkring, både lokalt och digitalt. Vi är övertygade om att den höga kundnöjdheten kan förklaras av Länsförsäkringars starka lokala förankring kombinerat med de kontinuerliga satsningarna inom det digitala området, kommenterar Sven Eggefalk, verkställande direktör, Länsförsäkringar Bank, i rapporten. 

 I april 2019 genomförde Länsförsäkringar Bank slutimplementeringen av projektet med att ersätta bankens IT-plattform med det nya kärnbanksystemet, BaNCS.

– Systembytet utgör en viktig milstolpe för bankverksamheten och den nya moderna systemplattformen kommer bidra till en ännu bättre förmåga att möta kunderna inom det digitala området samt öppna upp för ytterligare möjligheter att utveckla framtidens digitala banktjänster, säger Sven Eggefalk.

Platsannonser