Erik Ahlbergs Ahaworld vill ut på fler marknader snabbare. Köpet av Wiget Group för två månader sedan ingår i de planerna och ska bidra till företagets lönsamhet.
Erik Ahlbergs Ahaworld vill ut på fler marknader snabbare. Köpet av Wiget Group för två månader sedan ingår i de planerna och ska bidra till företagets lönsamhet.

Långsiktig lönsamhet snabbt är målet för Ahaworld

Med sitt senaste förvärv – Wiget Group – är spelföretaget Ahaworld ett steg närmare sin plan om att agera globalt. 2020 ska förlusterna för det unga företaget vända till vinst, berättar vd Erik Ahlberg.

Publicerad 2019-06-13

Den 15 maj var en bra dag för spelföretaget Ahaworlds vd Erik Ahlberg. På årsstämman godkändes punkt 12 på dagordningen, som lyder ”Beslut om godkännande av förvärv av Wiget Group”. Köpesumman är satt till 46 miljoner kronor. Även genomförandet av en företrädesemission på 69,5 miljoner kronor godkändes på årsstämman. Förvärvet i sig utannonserades den 17 april.

Erik Ahlberg ger en kärnfull beskrivning av hur man tänker på Ahaworld om förvärvet av Wiget Group:

– Vi vill ha en långsiktig och lönsam tillväxt snabbt, säger han.

Det låter som en bra plan. Men vad innebär den rent konkret?

– Det handlar om att komma över vissa trösklar för att kunna agera, tidigare har vi varit för för små för att kunna agera globalt. Det kostar att gå in på nya marknader, men om man lyckas blir marginalerna bra. Nu tror vi att 2020 blir året då det verkligen tar fart.

En anledning till att satsa på förvärv är att det finns en osäkerhet med att växa organiskt, om man ska ge sig in på nya spelmarknader. Det krävs till exempel stora insatser för marknadsföring.

– Man kan räkna med att det kostar fem miljoner euro att etablera ett varumärke på en ny marknad, säger Erik Ahlberg.

Under det första första kvartalet 2019 har Wiget Group genererat en vinst på cirka 650 000 kronor per månad (ebit), därav pratet om ”lönsam tillväxt” och ”lönsamhet direkt”. Men Wiget Group, som är en del av svenska Wiget Media, är ingen spelaktör som har egna varumärken, eller ”operatör” som benämningen är i branschen. Hur ska förvärvet bidra till tillväxt?

– Wiget Group har en teknisk plattform för digital annonsering i olika kanaler. Med hjälp av dataanalys kan man nå rätt individer.

Wiget Group ska alltså förbättra Ahaworlds chanser att nå fram med marknadsföring om företagets spel, i dagsläget onlinekasino och onlinebingo. Men förvärvet handlar lika mycket om Wiget Group i sig, att det är en bra verksamhet som kan bidra med lönsamhet.

Planen är att fortsätta driva Wiget Group självständigt, inte att inlemma företaget i Ahaworld. Att Ahaworld redan är kund till Wiget Group, med goda erfarenheter, bidrar till att man vill köpa företaget.

Finns det en risk att andra kunder till Wiget Group ser en fara i att Ahaworld blir ägare och särbehandlade?

– Det är en integritetsfråga. Därför är det viktigt att Wiget Group drivs självständigt.

Ahaworld tittade på möjliga förvärv inom tre olika områden: drift av teknikplattformar, betalningslösningar och spel.

– Grundkriterierna har varit långsiktighet där säljarna delar synen på hur vi skall bygga aktieägarvärde och därför är aktiekomponenten i affärerna viktig. Vidare skall bolagen vara kassaflödespositiva och komplettera vår affär med kommersiella synergier.

Bland saker man analyserat för de olika kandidaterna märks hur mycket ökad volym som krävs för att nå skalfördelar. För att lyckas med det, och med andra analyser och kontroller inför förvärvet, har Ahaworld tagit hjälp av G&W Fondkommission och Advokatfirman Delphi. Internt jobbar framför allt två personer med förvärv, varav Erik Ahlberg är en. Vidare har styrelsen i Ahaworld varit involverad och tagit aktiv del i affären från tidigt skede.

Från G&W har fem-sex personer jobbat med Ahaworld sedan januari. Dessutom har olika specialister gjort insatser. Delphi som bland annat har jobbat med avtalsskrivning har ställt cirka 1,5 ”personer” till förfogande sedan mars.

Ahaworld har haft en lista över potentiella förvärv. Den består av en blandning av företag man fått korn på och sådana som hört av sig själva, direkt eller via mellanhänder. Ahaworlds representanter har bollat namnen med framför allt G&W:s representanter. De externa resurserna har naturligtvis även bidragit med genomlysning (due diligence) av förvärvskandidaterna.

– En viktig aspekt har varit att vi fått hjälp av våra partner med att förklara vad vi vill göra i prospektet, så det blir transparent och tydligt för aktiemarknaden.

Erik Ahlberg säger vidare att det kanske inte är nödvändigt med externa rådgivare i alla lägen, men att det definitivt finns uppgifter som man bör ”släppa till proffs”, som genomlysning av företag.

Så till knäckfrågan: vilka effekter förväntar man av förvärvet av Wiget Group?

– De kommersiella synergierna, främst intäktssynergier, var för oss uppenbara då vi genom Wigets teknik och erfarenhet får en framstående motor för kundanskaffning med global räckvidd. Och vi tror att vi kommer att kunna etablera oss på nya marknader snabbare och att Wiget kommer att bidra med lönsamhet på egen hand, säger Erik Ahlberg.

Det finns ett formulerat mål om en vinst på 8 miljoner kronor (ebit) för Ahaworld och Wiget Group tillsammans 2019. För 2020 är målet en vinst på 26 miljoner kronor (ebit).

Utöver det finns fler tilltänkta tilläggsförvärv, även om man inte har presenterat några konkreta planer än. Emissionen är i alla fall tänkt att ge utrymme för fler förvärv. I nuläget är det tänkta förvärvsutrymmet tio miljoner kronor.

Avanza pension en av storägarna
  • Företag: Ahaworld.
  • Grundat: 2007.
  • Verksamhet: Onlinespel, i dagsläget kasino och bingo, främst i Sverige, Finland och Tyskland. Ahaworld är noterat på Spotlightbörsen i Stockholm.
  • Nettoomsättning: 18 miljoner kronor för 2018.
  • Resultat: Förlust på 7,8 miljoner kronor (ebitda), respektive 19,8 miljoner kronor (ebit) för 2018.
  • Antal anställda: 12.
  • Aktuellt: Förvärvet av Wiget Group och en emission.
  • Externa rådgivare: G&W Fondkommission och Advokatfirman Delphi.
  • Största ägare: Vision Invest (14,4%), Intelligento (13,54%), Barego Holdings (11,58%), Avanza Pension (5,65%).

Platsannonser