Annons

Annons

"Lagstiftningen om penningtvätt är svårtolkad"

Kunskapen om penningtvätt är generellt för låg och det satsas för lite på området. Det menar Carina Heinlo som har mångårig erfarenhet av arbete med att bekämpa penningtvätt.

Den senaste tidens penningtvättshärvor visar att det finns allvarliga problem på den svenska finansmarknaden och i vårt närområde. Vad krävs för att förbättra den rådande situationen? Och hur ska man tänka för att prioritera rätt? Om detta anordnade rekryterings- och bemanningsföretaget Sharp Recruitment ett seminarium. Huvudtalare var Carina Heinlo, som har mångårig erfarenhet av arbete med att bekämpa penningtvätt både i rollen som lagstiftare, tillsynstjänsteman och operativt penningtvättsansvarig i finansiella företag.

Carina Heinlo
Carina Heinlo

Vilken är din förklaring till att penningtvätt förekommer i flera svenska banker?

– Det beror inte på illvilja och inte på slarv utan bristande förståelse, för låg kompetens och för lite resurser tror jag är de stora orsakerna till att det ser ut som det gör.

Annons

Annons

Carina Heinlo upplever att det finns en utbredd uppfattning om att penningtvätt inte förekommer inom den egna organisationen, utan att det är något som polisen ägnar sig åt.

– Här har den arbetsgrupp som arbetar med penningtvättsfrågor en viktig uppgift i att vara ute i organisationen och utbilda och informera.

Som exempel nämner Carina Heinlo situationen då en lämplighetsprövning ska göras av en ny bankkund.

– Den anställde har en checklista på frågor till kunden. Om kunden svarar otydligt är det mycket lätt hänt att man tolkar uppgiften till kundens fördel, framförallt när man har tidsbrist och inte är tillräckligt utbildad i att se risker.

Att rapportera om misstankar om penningtvätt är inte heller helt lätt. Det är inte ovanligt att man utsätts för både interna och externa hot. Det är inte heller självklart att ledningsgruppen reagerar positivt på informationen, men Carina Heinlos bästa råd är ändå att vid misstanke om penningtvätt rapportera uppåt.

– Ledningsgruppen har ett stort regelverk att hålla ögonen på. Att känna till allt är svårt, framförallt när man inte arbetar operativt, och därför är det så viktigt att ledningen får tillgång till rapporter och faktiskt agerar utifrån det. Ledningen måste också se över och säkerställa att man har rätt kompetens inom företaget.

Anser du att penningtvättslagstiftningen är tillräckligt tydlig?

– Nej, lagen är svårtolkad. Här har tillsynsmyndigheterna en viktig uppgift i att ge vägledning i form av rapporter, föreskrifter och allmänna råd.

 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons