Krönika

Swedbank spenderar mer – vi får veta mindre om penningtvätten

Swedbank vräker ut pengar på konsulter och åtgärder som ska minska risken för penningtvätt i banken. Men blir vi verkligen klokare, frågar sig Realtids Per Agerman.

Per Agerman
Uppdaterad 2020-04-08
Publicerad 2020-04-08

I hasardspel finns en mytomspunnen strategi som säger att det är bäst att dubbla insatsen vid förlust för att till sist hamna på plus. Det verkar också vara ett rådande regel vid inköp av konsulttjänster bland större svenska institutioner. Det som inte går att lösa med konsulter går att lösa med ännu fler konsulter.

Swedbank skruvade denna morgon upp prognosen för årets konsultkostnader relaterade till penningtvätt från 800 miljoner till 1550 miljoner kronor. Förra året landade notan på 1104 miljoner.

Swedbanks styrelse, med ordförande Göran Persson i spetsen, och vd Jens Henriksson vill givetvis visa sig handlingskraftiga i spåren av den uppdagade penningtvättskrisen i banken. Det är omöjligt att säga exakt hur stora kostnader banken måste ta för att städa ut en unken kultur och stärka motståndskraften framåt. Och resurser måste tvunget satsas. Men någonstans går det en gräns där konsultyran går över i något mer destruktivt.

Helt centralt i all upphandling är att beställaren inte får förlora kontrollen över förhandlingsspelet som snabbt uppstår gentemot konsulterna. Den snabbt växande kostnadskakan pekar på att Swedbank kan ha börjat förlora den kontrollen. Banken har det senaste året städat hårt i ledningen när sanningen om penningtvättshanteringen steg för steg uppdagats. Ironiskt nog kan detta ha försvagat banken som inköpare då flera mycket seniora personer fått lämna.

Advokater från Clifford Chance med inhyrda specialister har varit inne i över ett år och nyligen har konsultkadern utökats med BCG och Oliver Wyman. Det handlar om några av de bästa experterna i sin genre men de kan också liknas vid en flock gamar som samlas runt ett försvagat byte. (Den som kan rapportera om ett konsultteam som efter en inledande analys av ett problem inte föreslagit en lång rad åtgärder, däribland att hyra in mer konsulter, får gärna räcka upp handen.)

Om bankens styrelse och ledning förlorar kontrollen över situationen är det ett oroväckande svaghetstecken mot omvärlden. Har de verkligen koll på vad som måste göras? Internt kan det bli rent förödande. Samtidigt som hela organisationen kämpar med svåra utmaningar och hårda kostnadskrav rullar miljarderna till dyra konsulter som aldrig kommer att bli en del av bankens själ och kultur. Risken för intern misstro och uppgivenhet är stor. Vem är det som bestämmer egentligen? Och vem får mest betalt för sitt hårda jobb?

Totalnotan för penningtvättsskandalen är just nu 7,75 miljarder kronor, enbart baserat på de belopp som särredovisats samt Finansinspektionens rekordböter. Den notan kommer att växa.

Swedbank har gång på gång signalerat att man ska bli bäst på att motverka penningtvätt och komma till rätta med de kulturella problem som funnits historiskt. Ambitionen är berömvärd och den enda möjliga, men hur detta ska ske i praktiken har visat sig betydligt svårare.

Tisdagens besked att bankens chefsjurist Eva de Falck byts ut, utan att en ersättare är på plats, är ett tecken på detta. Bankens pressmeddelande väcker flera frågor om vad som pågår internt i bankens ledning. Jens Henriksson öser beröm över de Falck, men talar samtidigt om behovet av en "nystart". Liknande inlindade avpolletteringar har vi sett flera gånger det senaste året. Resultatet för banken är att notan för avgångsvederlag snabbt skjutit i höjden. Även det en faktor som inte gått den kvarvarande personalen förbi.

Men det största problemet för Swedbanks nya "bäst i klassen"-profil är att banken trots alla konsultmiljarder hittills bjudit på en ofullständig utredning. Granskningen under ledning av Clifford Chance blickade fem år tillbaka. Samtidigt finns det en intern hemlig granskning gjord av den norska advokaten Erling Grimstad som spänner över en längre period. För en betydligt blygsammare kostnad hittade han betydligt större problematiska belopp. Det frågetecknet lär fortsätta spöka för Swedbank.


 

Platsannonser