Finans Nyhet

Kraftigt vinstlyft för Stora Enso

Publicerad

Bolaget förutspår i bokslutsrapporten en fortsatt stark prisutveckling.

Den finländsk-svenska skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en vinst före skatt på 389 miljoner euro (cirka 3,4 miljarder kronor) för fjärde kvartalet 2010 — ett kraftigt lyft jämfört med året före.

Anmäl dig till Ingemar Carlssons Tekniska Analys som skickas ut till din mejl-box varje måndag innan börsen öppnar.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 378 miljoner euro, enligt Reuters sammanställning.

Annons

Omsättningen uppgick till 2 685 miljoner euro, jämfört med 2 399 miljoner euro ett år tidigare.

Det underliggande rörelseresultatet, exklusive engångsposter, uppgick till 167 miljoner euro. Det kan jämföras med analytikernas snittprognos som, enligt Reuters, låg på 190 miljoner euro.

Stora Ensos aktie hade några minuter efter det att rapporten publicerats fallit med 2,2 procent.

Annons

Bolaget förutspår i bokslutsrapporten en fortsatt stark prisutveckling, särskilt för tidnings- och journalpapper. Det underliggande rörelseresultatet för första kvartalet väntas bli högre än under föregående kvartal.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 0:25 euro per aktie.

Stora Ensos vd Jouko Karvinen skriver i en kommentar till bokslutsrapporten att de kortsiktiga utsikterna för första kvartalet 2011 i allmänhet är positiva, även om efterfrågan fortfarande väntas ligga lägre än före finanskrisen.

Annons

”Intäkterna under första kvartalet 2011 väntas öka jämfört med fjärde kvartalet 2010 till följd av bättre kostnadsläge och prissättning”, skriver Karvinen.

Annons