Annons

Annons

Thomas_von_Koch.jpg

EQT:s vd Thomas von Koch leder ett riskkapitalbolag som växer och betalar sina anställda bäst i Sverige.

Kraftigt resultatlyft i EQT Partners

Riskkapital- och rådgivningsbolaget EQT Partners nästan fördubblade resultatet 2016. Resultatet före skatt landade på 307 miljoner kronor, jämfört med 155 miljoner året dessförinnan. Dessutom är bolaget det företag som betalar sina anställda högst löner i hela Sverige.

Svenska EQT Partners AB är ett bolag verksamt som rådgivningsbolag i Europa, Asien och USA. Bolaget och dess dotterbolag år investeringsrådgivare till 12 investeringsfonder med huvudsaklig inriktning på på private equity, vilka tillsammans förvaltar cirka 20 miljarder euro.

Rådgivningen omfattar bland annat identifiering och utvärdering av potentiella företagsförvärv, uppföljning av fondernas befintliga portföljbolag samt rekommendationer i samband med försäljning av portföljbolagen.

Rådgivningen från EQT Partners och dess dotterbolag bidrog under 2016 till att fonderna under året har förvärvat 25 bolag, avyttrat 14 befintliga innehav och börsintroducerat ett bolag, (skolkoncernen Academedia), samt gjort investeringar i låneinstrument och liknande värdepapper. 

Annons

Annons

Nettoomsättningen för 2016 uppgick till 1,2 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 913 miljoner kronor under 2015. Det visar årsredovisningen för 2016.

Resultatet före skatt uppgick till 307 miljoner kronor, jämfört med 155 miljoner kronor året dessförinnan.

Bolaget växer också, mätt till antalet anställda. Omräknat till heltidstjänster fanns 121 anställda i bolaget vid årets slut, jämfört med 73 året dessförinnan. Av dessa arbetar 63 med investeringsrådgivningen.

Att det är lönsamt att arbeta på EQT Partners visar den genomgång av löneläget som kreditupplysningsföretaget Credisafes presenterade i början på juli, enligt DI. I sammanställningen har de gått igenom lönerna i samtliga svenska aktiebolag med minst 50 anställda, och listan toppas av just EQT Partners. (Löner och ersättningar till vd och styrelse ingår inte i sammanställningen).

Enligt Creditsafes lista, där de räknade med att riskkapitalbolaget hade 70 anställda, (siffran baseras på årsredovisningen 2015), tjänade dessa i snitt nästan 2,6 miljoner kronor om året, motsvarande en månadslön på 225 000 kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons