EU

Klimatlag spikad – EU-länderna överens

Koldioxidutsläppen ska minska med minst 55 procent till 2030, enligt ett uttalande.

Uppdaterad 2021-04-21
Publicerad 2021-04-21

Det är är resultatet sedan förhandlarna från EU:s ministerråd och EU-parlamentet enats om EU:s klimatlag. 

Den stora knäckfrågan i förhandlingarna har varit hur ambitiösa utsläppsminskningarna ska vara till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Här har Europaparlamentet drivit på hårt för en utsläppsminskning på 60 procent brutto. Ministerrådet har velat se en minskning med 55 procent nettoutsläpp, som även inkluderar kolsänkor, en position som även den nåddes efter en lång nattmangling på EU-toppmötet i november. Det framgår av ett pressmeddelande.

Parlamentets uppfattning om att målet om klimatneutralitet år 2050 ska gälla för alla medlemsstater, och inte bara EU som helhet, fick inte fullt gehör. Det är istället en fråga som kommer diskuteras vidare framöver för att alla medlemsstater ska ta sitt ansvar.

En seger  för Europarlamentet var att ett oberoende vetenskapligt expertråd ska sättas upp. Klimatlagen är juridiskt bindande och expertrådet ska utvärdera att tillräckliga åtgärder vidtas.

 

Bakgrund

Trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har pågått sedan början på december. Tisdagskvällen förhandlingar var de sjätte i raden. EU-parlamentet tog sin position i frågan redan i oktober men först nu, inför det globala klimattoppmötet anordnat av Joe Biden, nåddes en slutgiltig överenskommelse. 

Förhandlingarna skedde i Europaparlamentets lokaler och modererades av miljöutskottets ordförande Pascal Canfin. Svenska socialdemokraten Jytte Guteland är rapportör och därmed Europaparlamentets huvudförhandlare. Ministerrådet representerades av det portugisiska ordförandeskapets EU-ambassadör Pedro Lourtie tillsammans med den portugisiska miljöministern João Pedro Matos Fernandes. EU-kommissionen representerades av kommissionär Frans Timmermans.

Platsannonser

Logga in