Karriär

Kerstin af Jochnick lämnar Riksbanken

Vice riksbankschef Kerstin af Jochnick lämnar Riksbanken för att börja på ECB istället.

Uppdaterad 2019-07-11
Publicerad 2019-07-11

Kerstin af Johnick började som förste vice riksbankschef den 1 januari 2012 med en mandatperiod på sex år. Denna har sedan förlängts och hennes nuvarande mandat går fram till den 31 december 2023.

I ett pressmeddelande från Riksbanken framgår nu att ECB-rådet har utsett Kerstin af Jochnick till en av ECB:s representanter i ECB:s tillsynsnämnd, även kallad styrelsen för Banktillsyn. Hon slutar därmed på Riksbanken. Det framgår däremot inte när.

– Jag är mycket glad över att ha fått förtroendet att vara oberoende ledamot i styrelsen för ECB:s banktillsyn. ECB:s tillsyn över större banker i Europa fyller en viktig funktion för att skapa stabila finansiella marknader, säger vice riksbankschef Kerstin af Jochnick i en kommentar.

Platsannonser

Logga in