Jeanette Jäger, Bankgirot
Bank

Jeanette Jäger lämnar Bankgirot

Bankgirots vd Jeanette Jäger har efter fem år på bolaget valt att lämna sitt uppdrag som vd.

Uppdaterad 2021-01-22
Publicerad 2021-01-20

Processen med att hitta en ersättare har inletts. Jeanette Jäger kvarstår som vd till dess att en ny vd är på plats.

–Jag beklagar Jeanette Jägers beslut av den anledningen att hon är en professionell och uppskattad vd för Bankgirot. Detta har hon visat inte minst genom sitt ledarskap de senaste åren för ett bolag i kraftig förändring. Samtidigt respekterar styrelsen hennes beslut med effekt att vi nu inleder arbetet med att hitta en ersättare. Jag vill poängtera att Jeanette Jäger har fortsatt oförändrat förtroende och mandat att leda verksamheten, säger styrelseordförande Magnus Sternbrink i en presskommentar.

– Under mina år på Bankgirot har fokus varit att driva bolagets förändringsresa för att både möta transformationen av svensk betalmarknad och säkerställa kvaliteten i Bankgirots leverans i framtiden. Bankgirot har kontinuerligt definierat och renodlat sin strategiska riktning med ekosystemets bästa i åtanke, säger Jeanette Jäger.

– 2020 föll flera kritiska pusselbitar kopplade till uppdraget på plats – inte minst genom att P27 och Bankgirots respektive ägare kom överens om P27:s förvärv av Bankgirot. Under året slutfördes dessutom både bolagets omformning från att producera tjänster i egen regi till att vara en professionell beställarorganisation, samt ett omfattande sourcing-projekt med syfte att säkerställa stabilitet i befintlig betalinfrastruktur.

– När vi nu går in i nästa steg av transformationen är min bedömning att det är dags för en ny vd att leda Bankgirot framåt.

Platsannonser

Logga in