Arbetsmiljö, Lönsamhet
Undersökning

God psykosocial arbetsmiljö ger ökad lönsamhet

Högt förtroende för ledningsgruppen, god internkommunikation och en bra arbetsmiljö leder till högre lönsamhet, visar en ny kartläggning från Brilliant Future. 

Uppdaterad 2021-09-07
Publicerad 2021-09-07

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future har kartlagt hur psykosociala faktorer som stress, återhämtning, konflikter, påverkansmöjligheter och respekt från chefen hänger ihop med avkastning. Kartläggningen bygger på data från 155 000 besvarade medarbetarenkäter samt lönsamhetsdata. Sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön i en organisation och dess lönsamhet är tydligt. I organisationer med bra arbetsmiljö är lönsamheten 14 procentenheter högre än i organisationer med en dålig arbetsmiljö. 

Även förtroendet för ledningsgruppen har en inverkan på lönsamheten. I organisationer där medarbetarna har ett högt förtroende för ledningen är lönsamheten 16 procentenheter högre än i organisationer där medarbetarna inte känner ett förtroende för ledningen. 

"Nyckeln till en organisations framgång är medarbetarna. Ledningsgruppens roll för medarbetarnas prestation är väldigt viktig."

Hur ledningen lyckas kommunicera med medarbetarna har också ett starkt samband med lönsamheten. I organisationer med en väl fungerande internkommunikation är lönsamheten hela 18 procentenheter högre än i organisationer där internkommunikationen inte fungerar. 

– Nyckeln till en organisations framgång är medarbetarna. Ledningsgruppens roll för medarbetarnas prestation är väldigt viktig. Att lyckas linjera ett helt bolag, ingjuta förtroende genom att visa att man har en tydlig väg framåt, och få med alla på den vägen är avgörande. Lyckas man med detta blir medarbetarna interna ambassadörer som agerar på ett sätt som skapar engagemang, lojala kunder, vilket påverkar resultatet på sista raden. Genom att mäta och analysera den här typen av data är det möjligt agera på insikter om vad som kan förbättras i den egna organisationen, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future, i ett pressmeddelande 

Platsannonser

Logga in