Jens Tillqvist, advokat på Cederquist
Karriär

"Det var roligt när jag stämde svenska staten"

Advokatfirman Cederquists tidigare managing partner, Jens Tillqvist, är en konst- och kulturintresserad advokat som intresserar sig för maktförhållandena i samhället. "Min utgångspunkt är att marknadskrafterna ska få råda fritt i så stor utsträckning som möjligt" säger han.

Uppdaterad 2019-05-20
Publicerad 2019-05-19

– Frågor som har med maktförhållanden i samhället att göra intresserar mig, säger Jens Tillqvist.

Svaret kommer blixtsnabbt. Frågan är vad som verkligen engagerar den välklädde advokaten som möter mig i receptionen på advokatfirman Cederquist. Byrån ligger på Hovslagargatan, bara ett stenkast från Nationalmuséet i Stockholm.

Jens Tillqvist ansluter sig till den liberala idén om att staten endast ska agera som en nattväktarstat, vilket innebär att statens uppgift bör vara begränsad till att i huvudsak upprätthålla säkerheten i samhället.

– Min utgångspunkt är att marknadskrafterna ska få råda fritt i så stor utsträckning som möjligt. Staten ska bara gripa in om det råder uppenbara och omedelbara missförhållanden.

Med detta synsätt som utgångspunkt vill Jens Tillqvist förändra arbetsrättslagstiftningen.

– Lagen om anställningsskydd och medbestämmandelagen är alltför krångliga för små och medelstora företag. Lagen måste luckras upp för att inte hämma flexibiliteten på arbetsmarknaden. Lagstiftningen är omodern och bygger på hur Sverige såg ut på 1960-talet.

Jens Tillqvist är en känd profil i advokatbranschen. På advokatfirman Cederquist, där han har varit under hela sin yrkeskarriär, har han haft flera olika roller, bland annat som advokat inom arbetsrätt och tvistemål, delägare och managing partner. Han debatterar ofta och gärna och han vill alltid utmana status quo.

– En av de roligaste händelserna i min yrkeskarriär var när jag stämde svenska staten i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Jag ville att Arbetsdomstolen skulle luckras upp. För vissa typer av mål är domstolen jävig och felaktigt sammansatt. Generaladvokaten höll med mig, men tyvärr vann vi inte.

Att Jens Tillqvist inriktade sig mot arbetsrätt är ingen slump med tanke på att en stor del av rättsområdet utgörs av skyddslagstiftning och maktförhållandet mellan kollektiv och individ. Men innan Jens Tillqvist inledde sin karriär på Cederquist var han inriktad på att gå domarbanan.

– Det gick bra för mig som tingsnotarie vid Attunda tingsrätt i Sollentuna. Men jag kände mig maktlös när jag blev inblandad i vissa typer brottmål, framförallt brott mot barn. Domaryrket var oväntat tungt för själen. Det var då jag bestämde mig för att istället för domarbanan satsa på affärsjuridik.

Jens Tillqvist val att bli jurist tillhörde inte den givna karriärbanan i miljonprogramsområdet i Huddinge där han växte upp. Hans pappa arbetade inom VVS och mamma var hemmafru. Jens Tillqvist var den första i sin släkt att gå på gymnasiet.

– Det stod snabbt klart att jag var helt oduglig när det gällde det praktiska arbetet. Jag drog ner flera skrattsalvor när jag praktiserade som rörmokare. Däremot har jag alltid haft lätt för mig i skolan. Bäst var jag i bild och musik. Det var aldrig självklart att satsa på utbildning under den tid då jag växte upp. Jag är glad och stolt över att jag vågade bryta mönstret.

Vad uppskattar du mest i ditt yrke?

– Jag tycker att det är roligt att hjälpa företag och personer som befinner sig i besvärliga situationer. Advokatyrket är ett fint yrke på så vis att man hjälper människor att försöka få rätt och att prata ihop folk som har olika uppfattningar, säger Jens Tillqvist.

Särskilt glad han när när han får uppskattning från sina kunder, vilket inträffar ofta. Men han saknar att få relationer till sina kunder som varar längre än uppdraget.

Jens Tillqvist beskriver hur han som tillträdande managing partner i början av 2 000-talet lyckades åstadkomma stora resultat med enkla medel.

– Advokatbranschen var en omogen bransch under den här tiden. Genom att hämta inspiration från företag i andra branscher som till exempel H&M lyckades vi ändra på det mesta.

Jens Tillqvist berättar om de förändrade vinstdelningssystemet vid Cederquist liksom karriärstrukturen så att prestation snarare än kontaktnät skulle avgöra om man vara lämplig för delägarskap och hur de satsade på att marknadsföra byrån annorlunda.

– Jag tror faktiskt att vi lyckades ändra på det mesta. Det var en rolig och stimulerande tid. Det var också en bra tid för en nystart på det personliga planet då jag förlorade min första fru i cancer i alldeles för unga år. Att kasta sig över nya utmaningar gjorde mig gott och det bidrog till att jag kunde gå vidare.

Inom ramen för sitt yrkesliv är Jens Tillqvist nöjd med vad han har åstadkommit. Med ett undantag.

– Under min tid som managing partner var jag för naiv i min syn på hur svårt att få fram fler kvinnliga delägare.

Hela branschen brottas med problemet att för många kvinnliga jurister lämnar advokatbyråerna. Traditionella strukturer tar tid att förändra och kräver ett aktivt och målinriktat arbete. Jens Tillqvist anser sig ha arbetat hårt för att Cederquist ska vara en modern advokatfirma med tydliga värderingar.

– Jag såg till att Cederquist blev Sveriges första – på riktigt – värderingsstyrda advokatfirma.

Enligt Jens Tillqvist är de viktigaste det man brukar kalla för “mjuka värden” för en organisationen. Tydliga kärnvärden påverkar företagskulturen mer än något annat och är också det som skiljer advokatbyråer åt.

– Den dag man inte vill förändra är det kört, säger Jens Tillqvist.

Frågan om Jens Tillqvist hade velat bli politiker om han inte hade blivit jurist får honom att skaka på huvudet.

– Jag är alldeles för otålig och rastlös. Istället hade jag velat bli något inom konst och kultur, men jag var inte tillräckligt bra och djärv i det avseendet.

Men det är kvar som en passion för Jens Tillqvist. Han besöker gärna konstgallerier i Berlin och har följt operasångerskan Nina Stemmes framträdanden över hela världen sedan 1990-talet – senast i London.

– Ett samhälle utan kultur är ett hemskt samhälle, säger Jens Tillqvist.

På Cederquist brukar han ordna konstrundor för alla som är intresserade och berätta om den konst han har köpt och som hänger på Cederquist. Överhuvudtaget anser Jens Tillqvist att jurister och näringslivet ägnar för lite tid åt konst och kultur. Han anser även att jurister bör vara mer aktiva i samhällsdebatten och ägna mindre tid åt att prata statusprylar och karriär.

– Advokatsamfundet beter sig ofta som om det är någon slags medeltida klubb. Att vara advokat är egentligen som att vara vilken typ av konsult som helst. Samfundet driver fel typ av frågor.

Som advokat ser man mycket och det går alldeles utmärkt att vara aktiv i samhällsdebatten utan att göra avkall på tystnadsplikten och andra etiska krav.

Vad strävar du mot nu?

– Jag vill göra en god insats som coach åt alla nyanställda jurister här på firman. Jag strävar efter att vara en levande god förebild och kulturspridare. I framtiden kanske jag öppnar ett litet konstgalleri tillsammans med några av mina vänner.

 

Gift med Wizwomen-grundaren

Född: 1962

Utbildning: Jur.kand 1987 från Stockholms universitet.

Karriär: Tingsnotarie vid Attunda tingsrätt (1998-1990), advokat på Cederquist (1991-pågående).

Lön: Inkomst av tjänst: Drygt 1 miljon om året, överskott av kapital drygt 2 miljoner om året (2017).

Bor: Täby.

Familj: Fyra egna barn och två bonusbarn. Gift med Susanne Tillqvist som är managementkonsult och grundare av forumet Wizwomen.

Drivkraft: Passion i allt jag gör.

Karriärtips: Lyssna på förebilder men hitta din egna väg och låt dig aldrig styras av social status och prestige.

Sveriges tre bästa konstnärer alla kategorier: Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Öyvind Fahlström, Dick Bengtsson.

 

Platsannonser