Jämför din lön med medellönen för olika befattningar och regioner.
Arbetsmarknad

Bankanställd? Här kan du benchmarka din lön     

Banksektorns löner ligger 4.000 kronor över medellönen för ekonomer och i Stockholm är löneläget ytterligare cirka 5.000 kronor högre. Realtid har listan.

 

Uppdaterad 2018-03-07
Publicerad 2018-02-21

Civilekonomernas stora lönekartläggning bygger på uppgifter från 11.000 medlemmar. Realtid har tagit del av statistik som jämför lönenivån i banksektorn, dels mellan olika titlar, dels mellan olika regioner.

Medellönen för bankanställda är 56.998 kronor i månaden, runt 4.000 kronor högre än medellönen för ekonomer i allmänhet, som ligger på 52.911 kronor i månaden.

Banksektorn utmärks av stor lönespridning bland ekonomerna, å ena sidan många chefsbefattningar i den övre delen av lönespannet, å andra sidan privatekonomiska rådgivare i den nedre delen.

Löner i banksektorn, medellöner för olika befattningar


Anställd i Bank

Medellön 56 998, Medianlön 50 792

Medellön för olika titlar    

·         Försäljningschef 125 620

·         Enhetschef 83 824

·         Kreditchef 83 246

·         Marknadschef 83 195

·         CFO 81 848

·         Key Account Manager 75 471

·         Kontorschef 73 067

·         Produktchef/PR manager 72 323

·         Ekonomichef 70 583

·         Avdelningschef 67 816

·         Privatrådgivare 34 399

Anställd i bank med personalansvar

·         Medellön 83 415

·         Försäljningschef 125 620

·         CFO 87 357

·         Marknadschef 85 834

·         Kreditchef 84 696

Bank – Ingångslön för de som examinerades 2017

Medellön 27 986, Medianlön 28 000

Löner i banksektorn, medellöner för olika regioner


Anställd i Bank Stockholm

Samtliga: Medellön 61 992, Medianlön 55 362

·         Kreditchef 101 258

·         CFO 87 687

·         Key Account Manager 84 251

·         Enhetschef 83 824

·         Kontorschef 78 349

·         Avdelningschef 76 221

·         Produktchef/PR Manager 72 323

·         Privatrådgivare 36 674

Anställd i bank i Göteborg

·         Medellön 45 940

·         Främst två titlar företagsrådgivare (43 789) och privatrådgivare (31 837)

Anställd i bank, Malmö-Lund

·         Medellön 51 208

Främst företagsrådgivare (43 910)

Anställd i Bank medellön för olika regioner

·         Malmö-Lund 51 208

·         Mellersta 45 192

·         Norra 56 445, förklaras bl.a. av kontorschefer med medellön 65 502

·         Storgöteborg 45 940  

·         Södra exkl. Malmö-Göteborg 48 097

Platsannonser

Logga in