Susanne Tillqvist startade Pod for Parity för att driva på jämställdhetsarbetet i konsultbranschen.
Konsult

”Jag vill förändra spelplanen”

Efter 26 år i branschen har managementkonsult Susanne Tillqvist inte längre tid att vänta på förändring. Nu tar hon saken i egna händer och startar egna byrån Still Consulting under devisen: Let’s change the game.

Uppdaterad 2018-03-05
Publicerad 2018-03-05

Kunder och kollegor känner henne som en energisk och viljestark problemlösare. Och sedan 2016 som programledare för podcasten Pod for Parity, där hon intervjuar namnkunniga personer från näringsliv och samhälle. Bland gästerna märks exempelvis styrelseproffset Hans Stråberg, diplomaten Jan Eliasson, Filminstitutets vd Anna Serner och den stridbara liberala politikern Birgitta Ohlsson. Podden initierade Susanne Tillqvist för att diskutera jämställdhet med personer i beslutsfattande ställning.

– Det går alldeles för långsamt och det är en av anledningarna till att jag valde att lämna EY, säger hon.

Ja, varför väljer en medarbetare att avstå ett välavlönat konsultjobb och delägarskap till en osäker tillvaro som egenföretagare? Susanne Tillqvist har flera svar på frågan. Ett har och göra med att pengar inte är allt, och att det finns en gräns för hur mycket man behöver. Ett annat handlar om drivkraft och otålighet. Susanne Tillqvist beskriver sig som född problemlösare.

–Jag älskar att lösa problem, det är medfött och jag kan inte hejda mig. När jag sitter på en restaurang eller står i kö för att checka in på ett flyg eller hotell börjar jag omedvetet att fundera på hur processen kan bli mer effektiv – särskilt om den inte är effektiv, säger hon med ett skratt.

Ett tredje skäl handlar om att få vara sig själv och ta plats. Efter över tjugo år i branschen, varav hälften på en av de största revisionsbyråerna, var Susanne Tillqvist trött på att behöva hålla tillbaka. Hon berättar om möten där hon har varit aktiv och efteråt fått klagomål av manliga kollegor för att hon tagit för mycket syre. Samtidigt har kvinnliga kollegor – från samma möte – kommit fram till henne och tackat för att hon ställt bra och skarpa frågor. Slumpen eller uttryck för något mer strukturellt?

– Jag tror att jag har större möjlighet att påverka jämställdhetsfrågorna i branschen utanför den stora byråns struktur, säger den tidigare EY-delägaren.

Hennes beslut att starta eget har vuxit fram i takt med att partnerrollen i de stora byråerna håller på att förändras. Tidigare var partnerföretagen tydligt delägarstyrda, i dag förskjuts makten uppåt i organisationen mot regionala ledningsroller och grupper, medan delägaren blir mer av en “säljmaskin”.

Det kommer knappast bli mindre säljarbete i den egna firman, men Susanne Tillqvist, som inte gillar att vara begränsad och kontrollerad, har redan upplevt hur friheten har gett henne ny energi att driva sin verksamhet.

– Människor i min omgivning säger “vad modig du är”, men den största känslan för mig är en enorm frihet. Jag känner mig ovanligt full av energi – och det säger jag från ett redan högt utgångsläge.

Susanne Tillqvist har arbetat med att innovera och utveckla verksamheter sedan 1992. I tio år jobbade hon utomlands, med olika typer av privata verksamheter i många olika länder. Sedan 2002 har hon i stort sett uteslutande haft uppdrag inom offentlig sektor, framförallt statliga myndigheter där hon varit delaktig i några av de största förändringarna som gjorts, som exempel nämner hon omorganisationerna av Arbetsförmedlingen och Polisen och omställningen av logistiken i Försvarsmakten. När hon nu startar eget tänker hon stanna kvar i den nischen, och arbeta med förnyelse och innovation inom offentlig sektor.

– Jag hade initialt svårt att anpassa mig till de mer demokratiska och långsammare beslutsprocesserna i offentlig sektor. Nu har jag lärt mig att förstå hur politiskt styrda verksamheter fungerar, jag pratar ”offentliska” och vill göra skillnad genom att använda min kompetens och erfarenhet för att skapa invånarnytta.

Vilka är de stora utmaningarna inom offentlig sektor? 
– Den alla största utmaningen för offentlig sektor är att de finansiella medlen och resurserna inte räcker till för att innovera verksamheterna i den utsträckning som skulle behövas och som vi invånare förväntar oss. En stor bank kan fatta ett affärsmässigt beslut om att byta ut sina affärssystem och har även full tillgång till sina finansiella medel. En statlig myndighet kan inte själv besluta det, utan är en del av ett finansiellt kugghjul där mycket ska fördelas till många. Det är inget jag som managementkonsult kan påverka så mycket, men något som jag behöver förhålla mig till.

Vad kan en managementkonsult bidra med i offentlig sektor? 
– Traditionellt arbetar offentlig sektor enligt den typiska vattenfall-metoden, det vill säga först planerar vi, sen samlar vi in information, sen analyserar vi, sen fattar vi beslut och först därefter börjar vi göra. Här kan managementkonsulter bidra med agila metoder för att snabbare komma till ”görandet”. Managementkonsulter kan också skapa förutsättningar för den offentliga verksamheten att komma närmare den privata. Jag är särskilt intresserad av hur vi kan skapa förutsättningar för tech-bolag att samarbeta med exempelvis en statlig myndighet för att skapa innovation och i slutändan invånarnytta.  

Om du anlitades som oberoende konsult för att hjälpa en stor revisions- och rådgivningsbyrå med jämställdheten, vilka åtgärder skulle du då vidta?
– Jag skulle titta på hur ledningsstrukturen ser ut, när det gäller män versus kvinnor. Delägarskapet är också viktigt, men det är inte den enskilda delägaren som har makten, utan makten finns hos de individer som sitter i ledningsstrukturen. Det finns exempel på affärsområden där fördelningen män och kvinnor bland delägarna är bra, men i ledningsgruppen är det bara en kvinna. Det skickar signaler ner till verksamheten att de kvinnliga delägarna inte håller måttet för att vara med i ledningen.

– En annan viktig fråga är att titta på vilka som sitter som huvudansvarig på de stora kontona. Här behövs det ett bra och systematiskt successions-arbete eftersom det är viktiga roller för firmans tillväxt. Många av de stora revisions- och rådgivningsbyråernas kunder är Sveriges största bolag och organisationer, här behöver de ha rätt person och team på plats för att kunna ge rätt rådgivning.

För din egen byrå har du valt devisen “Let’s change the game”, vad vill du säga med det? 
– Jag har sedan länge haft en mentor i mitt liv som har betytt oerhört mycket för mig, inte bara professionellt, utan i livet som helhet. Första gången vi sågs pratade han om att se livet som en spelplan där många faktorer spelar ihop för att få det att fungera. Många verksamheter fungerar i dag utifrån officiella spelregler. Offentlig sektor till exempel, har spelregler när det gäller hur den styrs i form av regleringsbrev, budget, instruktioner, etcetera. Utifrån dessa spelregler gäller det att göra verksamheten så effektiv, bra och ändamålsenlig som det går. Jämställdhetsfrågan styrs också av officiella regler, som lagar, men kanske ännu mer av inofficiella spelregler, som exempelvis manliga nätverk vilka gör det svårare för kvinnor att göra karriär.

– Jag vill verka för att ändra spelplanen på de områden där jag valt att göra skillnad, i offentlig sektor och i jämställdhetsfrågan. Min erfarenhet visar att jämställda, diversifierade organisationer och team både uppnår bättre resultat och är roligare att jobba i.

Och avslutningsvis, vad händer med podden nu?
– Poddandet kommer jag fortsätta med, den exakta formen får jag återkomma till, säger Susanne Tillqvist hemlighetsfullt.

Susanne Tillqvist i korthet

Utbildning: Civilekonom vid Stockholms Universitet, otaliga utbildningar i konsultens verktygslåda, Diplom i franska vid Université de Bordeaux, Women’s Leadership Program vid Cranfield University, ett flertal ledarskapsutbildningar på EY, Certifikat i Styrelsearbete vid Stockholms Handelskammare. 

Karriär: Proudfoot Consulting 1992-2000, egen företagare (i Frankrike och Schweiz) 2000-2001, Business Risk Management 2002-2006, EY Advisory Services 2006-2017.

Måtto: ”Varför inte?”

Bästa och sämsta med konsultlivet: Det bästa med konsultlivet är flexibiliteten, dels när det gäller att kunna planera sin tid, dels flexibiliteten i olika uppdragsgivare och typer av uppdrag. Det sämsta är kravet på ständig tillgänglighet. 

Platsannonser

Logga in