Finans Nyhet

Intacta Kapital i konkurs

Intacta Kapital, Foto: Intacta Kapital samt domstolshandlingIntacta Kapital, Foto: Intacta Kapital samt domstolshandling
Intacta Kapital, Foto: Intacta Kapital samt domstolshandling
Publicerad
Uppdaterad

Kraven blev för många och tuffa. Nu avbryter Intacta Kapital rekonstruktionen och ansöker istället om konkurs.

Sara Johansson

Intacta Kapital med vd Daniel Aspelin väljer nu att kasta in handduken. I slutet av september valde bolaget att ansöka om företagsrekonstruktion efter flera stämningar och konkurshot.  Sedan dess har ytterligare sex fordringar lämnats in till Stockholms tingsrätt samt en ansökan om konkurs. Nu väljer Intacta Kapital att själva ansöka om konkurs.

"Bolaget ser inte längre någon möjlighet att genomföra en rekonstruktion, och som en följd av detta saknar Bolaget förmåga att rätteligen betala sina skulder varefter de förfaller och denna oförmåga är inte endast tillfällig. Bolaget är därför på obestånd", skriver Daniel Aspelin i ansökan till Stockholm tingsrätts konkursenhet.

Han skriver även att han har haft kontakt med advokat Lars-Henrik Andersson vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm som har meddelat att han är villig att åta sig uppdraget som förvaltare av konkursen.

Annons

"Eftersom verksamheten är inriktad mot den finansiella sektorn är det av yttersta vikt att konkursförvaltaren har den insikt och erfarenhet som krävs. Lars-Henrik Andersson har god erfarenhet av liknande konkurser av vilka Trustbuddy AB i konkurs särskilt bör lyftas fram mot bakgrund av konkursens omfattning och komplexitet samt anknytning till den finansiella sektorn", skriver Daniel Aspelin vidare.

Stockholm tingsrätt har beslutat att försätta Intacta Kapital i konkurs och att ett edgångssammanträde ska hållas den 10 januari. Lars-Henrik Andersson har även utsetts till konkursförvaltare av domstolen. Beslutet togs samma dag som ansökan kom in till domstolen, den 22 november.

Till tidigare kunder till Intacta skickades ett brev ut två dagar efter konkursbeslutet. Brevet är skrivet av konkursförvaltaren Lars-Henrik Andersson. Han skriver bland annat att "rådigheten över alla tillgångar övergått till konkursboet och kan inte disponeras av någon annan än genom konkursförvaltaren. Alla tillgångar och medel på bankkonton fryses med omedelbar verkan  i och med konkursbeslutet i avvaktan på vidare instruktioner från konkursförvaltaren".

Annons

Samtidigt skriver han att konsekvensen av konkursen är att verksamheten kommer att upphöra, vilket också betyder att kundkontakten kommer att avbrytas.

"Konkursboet kommer således inte inträda i avtalet mellan Intacta och kunden och åtar sig inte heller ansvar för någon skuld eller annan förpliktelse som avser tiden före konkursutbrottet".

Han skriver dock att konkursen inte innebär någon förändring för kundernas placering och sparande som skett med rådgivning från Intacta.

Annons

Skådespelaren Johan Rabaeus produktionsbolag har ansökt två gånger under hösten att Intacta Kapital ska försättas i konkurs. Vid den senaste ansökan beslutade tingsrätten den 1 november att kalla till en konkursförhandling som skulle äga rum i dag, den 28 november. Ärendet vilandeförklarades på konkursdagen den 22 november med bevakningsdatum den 1 december. Rabaeus Produktion kräver en summa om 3.423.056 kronor jämte dröjsmålsränta om 69.555 kronor, per den 11 augusti 2016, från Intacta Kapital.

Johan Rabaeus och de övriga som gått via domstolen för att kräva ut sina fordringar har sällskap av cirka 160 borgenärer som nämns i rekonstruktionen där bolagets oprioriterade skulder uppgick till 16 miljoner kronor. Rekonstruktören Jiro Terao har dock tidigare uppgett att det innan rekonstruktionsansökan framkommit krav om cirka 26 miljoner kronor som härör från åtaganden som träffades innan nuvarande aktieägares förvärv av bolaget. 

Från handlingarna i rekonstruktionsärendet framgår det att den största fordringsägaren är G Grönbergs Advokatbyrå med en fordran på drygt 2,45 miljoner kronor från 16 fakturor fakturerade under snart två års tid. Kåremar Consulting har sedan årsskiftet skickat ut sex fakturor på en totalsumma om dryga miljonen kronor. Deloitte har en fordran på drygt 561.000 kronor, FA Solutions har en fordran på drygt 833.000 kronor, Vasakronan med fordringar på drygt 529.000 kronor och konsultbolaget Moneo har fakturerat för ett totalt belopp om 433.610 kronor.

Hos Kronofogden finns skulder om cirka 4,5 miljoner kronor registrerade.

Realtid.se når en dyster vd Daniel Aspelin under fredagseftermiddagen.

Varför tog ni detta beslut och inte fortsätta med rekonstruktionen? 

– Det fanns helt enkelt inte förutsättningar att slutföra den med positivt utfall. Under rekonstruktionens gång har flera för oss viktiga samarbetsavtal sagt upp vilket skadat bolaget intäktsmässigt. Det tillsammans med de stora skadeståndskrav som vi inte finner en lösning för gör att det inte finns förutsättningar för att driva bolaget vidare.

Fler fordringar kommit in till tingsrätten. Har dessa en inverkan på beslutet? 

– Då vi trots att vi befunnit oss i en rekonstruktionsfas varit tvungna att fortsätta att hantera de skadeståndskrav mot bolaget vilka de tidigare ägarna är upphoven till så är det en mycket stor del i det beslut som fattats. Vi kan helt enkelt inte överblicka och finna någon lösning för hur dessa enorma skadeståndskrav skulle kunna hanteras och vi vet inte heller om det kan finnas ytterligare garantier eller utfästelser som de tidigare ägarna ställt ut. Det är så stora belopp på över 25 miljoner kronor så det går helt enkelt inte att hantera.

Vems ansvar är det att det gått som det nu har gått? 

– Det är alla skadeståndskrav som gör att vi inte ser någon möjlig fortlevnad för bolaget. Det är tragiskt att kunder som erhållit dessa garantier under Contender Kapitals tid drabbas men vi har ingen möjlighet att kompensara dem för något som skedde för den tid vi tog över bolaget.

Vad är planerna nu? 

– Bolaget går i konkurs. En konkursförvaltare är utsedd och personalen förlorar sina jobb. Det är mycket tråkigt.

Annons