Skatteverket
Foto: Janerik Henriksson/TT
Skatter

Inkomstskillnaderna ökade under pandemin

Coronapandemin ledde till en kraftig nedgång i omsättning och utgående moms hos svenska företag under 2020. Även arbetsinkomsterna minskade.

Publicerad 2021-06-29

Pandemin har haft tydliga effekter på skatteintäkterna. Två av effekterna på ekonomin handlar om en kraftig minskning av företagens försäljning och momsbetalningar, med 8 procent respektive 7 procent, samt en ökning av spridningen av löneinkomsterna. Detta enligt en ny studie av Skatteverket som baseras på Skatteverkets register över skatteinbetalningar och arbetsinkomster. 

Även skatteintäkterna från flera punktskatter påverkades; avdraget för elskatt för industrin minskade exempelvis med 8 procent under förra sommaren. 

– Det tyder på en nedgång i framför allt tillverkningsindustrin. Flygskatten minskade kraftigt, under sommaren var minskningen i det närmaste hundraprocentig. Intäkterna från skatt på alkohol däremot ökade med 14 procent förra sommaren, säger Nikolay Angelov, rapportförfattare och analytiker på Skatteverket, i en skriftlig kommentar till rapporten. 

De inbetalda arbetsgivaravgifterna föll med 9 procent och arbetsinkomsterna med 4-5 procent jämfört med de två första månaderna 2020 innan pandemin bröt ut i Sverige. Samtidigt ökade inkomstskillnaderna som en följd av högre arbetslöshet och minskade arbetsinkomster bland låginkomsttagare. Unga deltidsarbetande drabbades hårdast medan heltidsarbetande medel- och höginkomsttagare påverkades mindre. Enligt Skatteverket kan skillnaden delvis förklaras av de stödpaket som infördes under 2020. 

– Utan stödpaketen hade genomsnittsminskningen av arbetsinkomsten varit nästan dubbelt så stor, liksom ökningen av inkomstspridningen, säger Daniel Waldenström, rapportförfattare och medlem i Skatteverkets vetenskapliga råd. Kvinnors arbetsinkomster föll mer än mäns. Skillnaden beror framför allt på ett större inkomstfall bland deltidsarbetande kvinnor med låga arbetsinkomster.

Rapporten finns i sin helhet här >> https://bit.ly/Covid-19-skatteintäkter

Platsannonser

Logga in