Per Anders Fasth, vd, Hoist Finance
Per Anders Fasth, vd, Hoist Finance. Foto: Hoist Finance
Finans

Hoist Finance: "Vi behöver fokusera och förbättra verksamheten"

En aktiv men konkurrensutsatt marknad ledde till högt prissatta portföljer under andra kvartalet för Hoist Finance.

Uppdaterad 2021-07-21
Publicerad 2021-07-21

Hoist Finance redovisar rörelseintäkter om 625 miljoner kronor för det andra kvartalet, vilket kan jämföras med 513 miljoner kronor motsvarande kvartal år 2020. Resultatet före skatt blev 52 miljoner kronor (-64). Det redovisade värdet av förvärvade fordringar uppgick till 21 059 miljoner kronor (21 075), kapitaltäckningsgraden till 15,47 procent (16,49) och kärnprimärkapitalkvoten till 9,7 procent (10,76). Det framgår av Hoist Finances delårsrapport för det andra kvartalet 2021.

Av rapporten framgår att Hoist Finance anser sig ha levererat “ett stabilt andra kvartal avseende kärnverksamheten, men med begränsad tillväxt”. Bolaget noterar vidare att marknaden varit “tämligen aktiv”, men konkurrensen hård, vilket ledde till högt prissatta portföljer.

– Vi behöver fokusera och förbättra verksamheten. Vi påbörjar en transformation för att accelerera portföljförvärven, öka produktiviteten och reducera kostnaderna, säger Per Anders Fasth, vd för Hoist Finance, i en presskommentar.

Per Anders Fasth, styrelseledamot i Hoist Finance, klev in som tillförordnad vd för bolaget 31 maj 2021 efter att Hoists styrelse petade dåvarande vd Klaus-Anders Nysteen.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in