Annons

Annons

Hemfosa ansöker om avnotering

UPPDATERAD: På begäran från SBB har Hemfosa ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm.

Till följd av att SBB kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa  och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i bolaget, har styrelsen för Hemfosa beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm samt senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Hemfosa ovillkorat och fullföljde erbjudandet den 23 december. Den 10 januari meddelade SBB att de innehar cirka 91,2 procent av totalt antal utestående aktier i Hemfosa, motsvarande cirka 91,6 procent av rösterna. SBB har även påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier.

Mot bakgrund av det ovanstående, och i enlighet med önskemål från SBB, har styrelsen för Hemfosa beslutat att ansöka om avnotering av bolagets stam- och preferensaktier från Nasdaq Stockholm.  Sista handelsdag för stam- och preferensaktien är den 31 januari.

Annons

Annons

Styrelsen för Hemfosa har vidare, i enlighet med önskemål från SBB, beslutat att skjuta fram offentliggörandet av Hemfosas bokslutskommuniké för 2019 från den 14 februari 2020 till den 19 februari 2020, samma dag som SBB offentliggör sin bokslutskommuniké för 2019.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons