Helg

Tekniken ritar om modebranschen 

Tekniska innovationer får allt större genomslag i modebranschen. "Det är en nödvändig utveckling för att uppnå en mer hållbar bransch", säger Josefine Olsson, konsult på managementkonsultfirman Accenture och berättar om det innovationsprogram som Accenture driver i partnerskap med H&M Foundation och KTH i syfte att fånga upp tekniska lösningar som har potential att förändra modebranschen.  

Uppdaterad 2017-08-28
Publicerad 2017-08-25

Tänk dig en träningströja som har sensorer insydda i tyget med bland annat pulsmätare och GPS för att tränaren ska kunna se exakt hur hårt varje spelare tränar. 

Eller varför inte en jacka som mäter andning, rörelse, kroppstemperatur och hållning.

Dessa plagg är inte science fiction utan verklighet. 

Tekniska innovationer håller snabbt på att transformera modebranschen; gränsen mellan mode- och teknikföretag har luckrats upp. Nya material, nya affärsmodeller och nya funktioner i kläder växer fram. Den snabba tekniska utvecklingen håller på att omforma den globala modebranschen och konceptet går under namnet "Fashion Tech".

Detta är en nödvändig utveckling enligt Josefine Olsson, konsult på managementkonsultfirman Accenture.

Josefine Olsson


– Modeindustrin står inför stora utmaningar. Den är till exempel väldigt resurskrävande, vilket innebär flera miljöutmaningar kopplade till vatten, kemikalier och energi. Världbefolkningen ökar och medelklassen växer, vilket får till följd att behovet av textilier och kläder ökar. För att klara utmaningarna krävs en transformation av branschen. Vi behöver göra modeindustrin mer hållbar såväl som cirkulär.

Som exempel nämner Josefine Olsson nya hållbara material, affärsmodeller som förlänger kläders livscykel och nyttjandegrad, andrahandsmarknader för kläder och en mer effektiv återvinning. 

För att spela en aktiv roll i denna transformation driver Accenture i partnerskap tillsammans med stiftelsen H&M Foundation och Kungliga Tekniska Högskolan innovationsprogrammet "Global Change Award", vilken syftar till att fånga upp och accelerera innovativa idéer som har potential att bidra till en hållbarare modeindustri.

Tävlingen är global och öppen för vem som helst. 

Genomslaget har blivit stort. Under förra året fick programmet närmare 3.000 bidrag från 130 länder. 

Förutom anslag på en miljon euro som fördelas mellan de fem vinnande bidragen erbjuds företagen att delta i acceleratorprogrammet där de coachas och får möjlighet att vidareutveckla sina idéer.

Acceleratorprogrammet pågår under ett år och äger rum i Stockholm där fokuset ligger på innovation, i Milano som är modets högborg och i Shanghai där deltagarna får besöka produktionsanläggningar. 

Vad får ni in för typ av bidrag? 

OrangeFiber


– Det är en väldigt bred spridning och många är lite smågalna idéer. Första året var en av vinnarna startupbolaget OrangeFiber från Sicilien. Deras affärsidé tog avstamp i mängden restprodukter från juicetilllverkningen.  Istället för att slänga apelsinskalen hittade de ett sätt att använda dessa i tygtillverkning. Glädjande nog har det gått väldigt bra för det här företaget. De har inlett ett samarbete med modemärket Salvatore Ferragamo och säljer nu sin kollektion i butik. 

Är samarbetet helt smärtfritt mellan teknik och mode?

OrangeFiber


–  Det är klart att det kan vara utmanande att arbeta i partnerskap när alla kommer från väldigt olika bakgrund.  Men, vår succéfaktor är just att vi är så olika och att vi har olika styrkor och perspektiv samtidigt som vi delar visionen och passionen att förändra modeindustrin. Man måste våga jobba i udda partnerskap för att driva förändring. Innovation kräver samarbete utanför de givna gränserna! 

Kommer vi att se mer samarbete mellan teknik och mode?

– Jag hoppas verkligen det. Udda och framgångsrika partnerskap vars syfte är att göra modebranschen mer hållbar kan fungera som förebild för andra. Jag upplever att utvecklingen går åt rätt håll och att det samarbetas mer mellan olika branscher idag. Innovation har en viktig roll att spela i modebranschen. 

I sin trendrapport har Accenture identifierat fem megatrender som bidrar till en mer hållbar modeindustri. Dessa är följande:

1. Power of Nature – man använder naturliga råvaror i tillverkningen av textilier och kläder.
2. Rent a Closet – nu behöver man nödvändigtvis inte äga kläder utan kan dela garderob.
3. Long Live Fashion – kläders livscykel förlängs genom ökade satsningar på plattformar för second-hand och återanvänd design.
4. Innovative Recycling – nya sätt att återvinna kläder istället för att slänga.
5. Connected Clothes – smarta, uppkopplade kläder bidrar till ökad personifiering och livstilsfrämjande såväl som till förbättrad spårbarhet.

Platsannonser

Logga in