Shoan Panahi, ny delägare hos Hannes Snellman
Helg

Advokatbyråns unge dirigent

Blott 34 år gammal blir Shoan Panahi ny delägare hos advokatbyrån Hannes Snellman. Shoan Panahi är specialiserad mot Private Equity och M&A och han berättar för Realtid att han nu ser en ny tendens på transaktionsmarknaden.

Uppdaterad 2016-12-16
Publicerad 2016-12-16

Vid årsskiftet tar 34-åriga Shoan Panahi plats i delägargruppen på advokatbyrån Hannes Snellman.

Shoan Panahi är Private Equity- och M&A-specialisten som har ett förflutet i Blåvitt, IFK Göteborg.

Att arbeta som jurist har vissa likheter med att spela fotboll. Shoan Panahi förklarar:

– I näringslivet liksom i lagsporten måste man förhålla sig till att man är en del av något större. Samtidigt som ens egen del räknas är den enskilda insatsen inte värd särskilt mycket om man inte har med sig hela laget.  Laget består av alla – receptionisten såväl som specialisten.

På en byrå, liksom i fotbollen kan inte alla vara anfallare eller mittfältare. Man behöver även backar och målvakt.

– Jag var målvakt i Blåvitt. Det var rätt val då, men nu när jag spelar fotboll försöker jag ta mig an en ny roll och vara speldirigent. Juristrollen passar mig bra, eftersom jag inte är så extrovert som person. Med åren har jag lärt mig att ta mer plats, men jag föredrar fortfarande att hålla mig i bakgrunden och dirigera i det tysta.

Shoan Panahi är specialist inom Private Equity-investeringar och M&A-transaktioner, bolagsrättsliga frågor samt obestånds- och insolvensjuridik.

– Jag är intresserad av affärer! Transaktioner ser jag som något värdeskapande. Som jurist försöker man addera värde i en affär och även vara smörjmedlet genom att hitta konstruktiva lösningar i situationer där utgångsläget verkar vara låst. Parterna vill nå ett gemensamt mål, så det är en positiv anda till skillnad från till exempel straffrätt eller uppslitande tvister inom familjerätt. Det finns en positivitet i att göra affärer och det är det som gör det så roligt att jobba med affärer.
 

Affärer

Nyligen var Shoan Panahi delaktig i två transaktioner inom ”Food & Beverage”.  

Den ena transaktionen var PE-fonden General Atlantics investering i Joe & the Juice. General Atlantic blev då storägare vid sidan av Valedo. General Atlantic har tidigare investerat i bland annat Airbnb, Alibaba, Klarna, Tory Burch och Uber. Hannes Snellman företrädde Valedo.

Den andra transaktionen var den belgiska PE-fonden Verlinvests och det kinesiska investeringsbolaget China Resources förvärv av Oatly. Hannes Snellman företrädde Verlinvest och China Resources.

– Transaktionerna ligger i tiden med rådande hälso- och livsstilstrender, men även i förhållande till trenderna på transaktionsmarknaden.


Transaktionsmarknaden

– Så som transaktionsmarknaden ser ut idag kan man säga att det är säljarnas marknad. Det innebär att konkurrensen ökar om tillgången och detta driver upp priset.

På den nordiska marknaden ser Shoan Panahi nu andra aktörer än vad han vanligtvis brukar se.

–  På den nordiska transaktionsmarknaden ser vi trenden att internationella aktörer med en annorlunda investerings- och avkastningsprofil går in. Det är inte ovanligt att  syftet är att ingå någon form av partnerskap, för att skapa en gynnsam plattform för  fortsatt global expansion på nyckelmarknader, till exempel USA och Asien. Ett exempel på detta är investerarna i Oatly-affären. Många traditionella PE-fonder har en investeringsprofil som går ut på att man ska skapa tillväxt, för att efter 5-7 år göra en exit. Att somliga kan betala ett högre pris och har en annorlunda investeringsprofil pressar upp priserna, vilket gynnar säljarna. Som köpare måste man i vissa fall utforma sin köpmodell på ett mer kreativt sätt.

Det råder ett relativt lugn och en stabilitet på marknaden nu, berättar Shoan Panahi. Efter Lehmankraschen 2008 var marknaden osäker, men den har återhämtat sig bra. Det beror till stor det på att förhållandena är gynnsamma med låg ränta och god tillgång på kapital. Att vi nu omges av osäkra omvärldsfaktorer behöver enligt Shoan Panahi inte bara vara något negativt.

– Osäkra omvärldsfaktorer kan vara till godo, eftersom det balanserar ut i övrigt gynnsamma förhållandena. Det kan bidra till en sund återhållsamhet.
 

Förväntningar på delägarrollen

På frågan vilka förväntningar Shoan har på delägarrollen svarar han att arbetet troligen inte kommer att bli så mycket annorlunda jämfört med hans arbete idag.

– Jag leder team nu med stöd av seniora kollegor. Det kommer jag också att göra som delägare. Skillnaden blir att det ställs högre krav på att ta ett större ansvar för hela verksamheten och att ansvara för att generera affärer när man är delägare. Jag känner mig väl förberedd. Min kollega Jan Jensen, som är en av de mest framstående transaktionsjuristerna i Norden, är lite av en mentor för mig och ett värdefullt bollplank.

Shoan Panahi hoppas att han kommer att göra ett avtryck och skapa något nytt i rollen som delägare hos Hannes Snellman.

– Jag vill fortsatt involvera mig i byråns positiva utveckling i Norden. Min ambition är att Hannes Snellman hela tiden ska utvecklas och förbättras. Man är inte bättre än sin förra match och kan inte heller leva på gamla prestationer. Byrån har gjort många transaktioner sett till antalet medarbetare. Vi har haft möjligheten att företräda klienter i många transaktioner som faktiskt resulterat i genomförda affärer.

Hannes Snellman kommer att utöka sin verksamhet förutspår Shoan Panahi.

– Vårt huvudfokus är på transaktioner och tvister. Under senare tid har vi kompletterat vårt erbjudande med eminenta IP-specialister och arbetsrättsspecialister. Inom tre år tror jag att vår positition i Norden är ännu starkare. Vi skyndar långsamt.


Vad är en bra jurist?

– En bra jurist är prestigelös, kommersiell, pragmatisk och lösningsorienterad.
 

Är det en beskrivning av dig själv?

– Det är en ambition av den jag vill vara.


Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?

– Jag är en ung person i en relativt konservativ bransch. Utmaningen ligger i att hitta rätt tonläge, rätt ordval och rätt plats när man till exempel befinner sig i en förhandling med många äldre personer som har lång erfarenhet. Här kan senioritet spela en viktig roll. Det gäller att känna av stämningen och att inte utmana på ett sätt som blir kontraproduktivt.


Vad gör du på fritiden?

– Jag letar aktivt efter en bra hobby! På det privata planet ligger fokus på min hustru Amanda, vår nyfödda dotter Chloé och vår hund Louis. Mitt arbete ser jag som en livsstil. Jag räknar inte antal timmar, utan har jag mycket att göra så gör jag det. Det sätt som jag arbetar på innebär ändå en stor frihet för mig, eftersom jag kan dra iväg på en weekend när det inte finns lika mycket arbete. Helt plötsligt kan det smälla och affären går live. Det är det som är charmen med mitt yrke!

 

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in