Försäkring

Här är försäkringsförmedlarnas favoriter

Årets vinnare i förmedlarnas val 2020 är nu utsedda – och precis som förra året är det Euro Accident och If som tar hem segern i kategori Liv- och Sakförsäkring.

Publicerad 2020-10-08

Sedan 2007 gör Origo Group årligen en omfattande branschmätning bland försäkringsförmedlare i Sverige. Syftet är att kartlägga försäkringsförmedlarnas syn på bolag inom liv- och sakförsäkring.

Undersökningen är relativ vilket innebär att alla försäkringsbolagen ställs mot varandra i varje enskild fråga eller påstående och frågorna handlar bland annat om produkter, service, relationer, samarbetsförmåga och uppföljning. Totalt genomfördes drygt 200 kvalitativa telefonintervjuer bland förmedlare som erbjuder Liv-produkter och 150 inom sakförsäkring. Det framgår av ett pressmeddelande.

Covid-19 har påverkat resultaten på flera sätt, bland annat har färre fysiska möten skett vilket gjort att försäkringsförmedlarna upplever att de kommit längre från bolagen.

Förmedlarnas val inom Liv (baserat på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100)
Euro Accident 82
Skandia 78
SPP 74
Länsförsäkringar 71
Movestic 65
Folksam 64
SEB Pension & Försäkring 62

Övriga vinnare och kategorier inom Liv
Enkelt samarbete: Skandia
Produktutbud: Skandia
Servicekvalitet: Skandia
Innovation: SPP
Proaktivitet: Skandia
Miljöengagemang och CSR: SPP

Förmedlarnas val inom Sak (baserat på tre frågor som vägs samman till ett index som går mellan 0-100)
If 77
Dina försäkringar 75
Moderna försäkringar 72
Gjensidige 68
Länsförsäkringar 68
Protector 58
Trygg Hansa 56

Övriga vinnare och kategorier inom Sak
Enkelt samarbete: If
Produktutbud: If
Servicekvalitet: If
Innovation: If
Skadereglering: If
Miljöengagemang och CSR: Länsförsäkringar

Platsannonser

Logga in