Bank

Handelsbankens hållbarhetsmål – nettonoll utsläpp 2040

Handelsbanken siktar nu på nettonollutsläpp av växthusgaser och det ska vara uppnått senast 2040.

Publicerad 2021-02-24

I arbetet kommer banken att se över såväl utlåning, leasing och investeringar. Även de utsläpp som banken själv genererar från till exempel energianvändning och tjänsteresor ska ses över. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi sätter upp ambitiösa mål för att vi vill skruva upp tempot i vårt hållbarhetsarbete ytterligare ett snäpp. Trycket kommer från alla håll – från investerare, medarbetare, tillsynsmyndigheter – och inte minst från våra kunder. Våra mål är ambitiösa för att riktningen och takten ska bli därefter, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef på Handelsbanken i en presskommentar.

Om fyra år är ambitionen att 20 procent av bankens utlåning vara grön eller innehålla villkor som bidrar till en hållbar och mätbar omställning hos låntagaren.

Handelsbanken Fonder ska samtidigt arbeta med Paris-linjerade investeringsportföljer för att försöka optimera fondernas bidrag till  de globala målen. Målet för bankens fondportföljer är är också ett nettonollutsläpp senast 2040.

Utöver klimatmålen kommer banken sträva efter att minska förmögenhetsgapet mellan män och kvinnor. Det målet ska uppnås senast 2023 genom affärsutveckling och utbildning. Högre avkastning på kvinnors sparande är ambitionen.

 

Platsannonser

Logga in