Bank

Handelsbanken ställer in avsättning till Oktogonen

Handelsbankens rörelsevinst var nära oförändrad under det första kvartalet. Bland annat beroende på att en tidigare reservering till Oktogonen löses upp, Handelsbankens vinstdelningssystem. 

– Det här kommer inte att uppskattas av personalen, säger en portföljförvaltare till Realtid.

Uppdaterad 2019-04-17
Publicerad 2019-04-17

“Vid en samlad bedömning av bankens utveckling för 2018, har styrelsen beslutat att någon avsättning till resultatandelssystemet Oktogonen inte ska göras för 2018. Den tidigare reserveringen till Oktogonen för 2018 om -827 mkr har därmed lösts upp. Justerat för detta, engångs- och valutaeffekter var rörelseresultatet i stort sett oförändrat”, skriver Handelsbanken.

Oktogonen är Handelsbankspersonalens vinstandelsstiftelse. Om Handelsbanken jämfört med övriga affärsbanker visar ett bättre resultat än genomsnittet ska banken göra en avsättning till Oktogonen. Att det inte sker någon avsättning har bara inträffat ett fåtal gånger. Programmet är väldigt viktigt för de anställda.

– Reverseringen av Oktogonen-avsättningen är en överraskning och kommer inte att uppskattas av SHB-personalen. Jag gissar på svagt negativ utveckling idag, säger en portföljförvaltare som vill vara anonym till Realtid.

Handelsbankens totala intäkter under det första kvartalet uppgick till 10 791 miljoner kronor, lägre än Infront Datas analytiker-sammanställning om 10 928 miljoner kronor.

Räntenettot ökade 4 procent till 7 934 miljoner kronor jämfört med första kvartalet i fjol och var lägre än väntade 8 065 miljoner kronor.

Provisionsnettot ökade samtidigt med 2 procent till 2 512 miljoner kronor, nära förväntade 2 543 Mkr.

Aktiekursen sjönk måttligt under förmiddagen. Knappt två procent vid tiotiden.

Om Oktogonen

Oktogonen är en vinstandelsstiftelse som styrs av Svenska Handelsbankens personal.

Oktogonen bildades 1973 genom att Svenska Handelsbanken gjorde en avsättning till stiftelsen på 10 miljoner kronor. Initiativtagare var den då nytillträdde vd:n Jan Wallander. Idag är Oktogonen Handelsbankens största ägare (cirka 10  procent) av aktierna.

Vid tilldelningen av andelar till personalen behandlas alla anställda lika oavsett lön och befattning.

Om Handelsbanken jämfört med övriga affärsbanker inom bankens verksamhetsområde visar ett bättre resultat (bättre räntabilitet än genomsnittet) ska banken göra en avsättning till Oktogonen. Det är bankens bolagsstämma som bestämmer avsättningens storlek. Merresultatet ska delas mellan aktieägarna och Oktogonen. Om banken sänker eller helt slopar sin utdelning sker dock ingen avsättning.

 

När den anställde uppnått 60 års ålder kan denne välja hur utbetalningen ska ske. Utbetalning kan tas som ett engångsbelopp, eller valfritt fördelat på 2-20 år. Genom att den anställde måste vänta relativt länge på utbetalningen har den hittillsvarande framgångsrika förvaltningen med en positiv värdeutveckling på värdepappersmarknaden inneburit att utbetalda belopp varit ansenliga. För verksamhetsåret 2009 fick personalstiftelsen 650 miljoner kr från banken.

 

Platsannonser

Nyheter