Karin Lagerstrand och Anna Lindvetter, Handelsbanken
Karin Lagerstrand arbetar inom funktionen Group Sustainability på Handelsbanken, Anna Lindvetter arbetar med Sustainable Finance, Debt Capital Markets, på Handelsbanken. Foto: Handelssbanken
Hållbarhet

Handelsbanken: "Än saknas marknadspraxis för hållbarhetslänkad finansiering"

Hållbarhetslänkad finansiering är inte ”en helt okomplicerad produkt”, säger Handelsbanken till Realtid.

Publicerad 2021-04-21

Hållbarhetslänkad finansiering, vare sig det handlar om lån eller obligationer, fortsätter att växa i snabb takt hos Nordens storbanker. Enligt Handelsbanken blir detta allt vanligare bland större bolag inom ett flertal branscher, säger Anna Lindvetter, som arbetar med Sustainable Finance, Debt Capital Markets, på Handelsbanken, till Realtid. Men för att undvika så kallat green washing krävs en aktiv roll från bankens sida.

– Hållbarhetslänkad finansiering förekommer idag i flera av de större bolagens syndikerade kreditfaciliteter. Vi har sett ett tydligt ökat intresse de senaste två åren för denna typ av finansiering där man kopplar en incitamentsstruktur till bolagets hållbarhetsmål, säger hon.

Anna Lindvetters kollega Karin Lagerstrand, som för sin del arbetar inom funktionen Group Sustainability på Handelsbanken, noterar att intresset växer även bland mindre bolag, något som Handelsbanken vill adressera med hjälp nya anpassade produkter.

– Hittills har det främst varit större börsbolag, men intresset ökar från små och medelstora bolag och det pågår utveckling av produkter som ska passa bredare kundgrupper. Hållbarhetslänkad finansiering går att strukturera både i låne- och obligationsmarknaden, säger Karin Lagerstrand.

Hållbarhetslänkade lån handlar om att räntan justeras upp eller ner enligt kundens måluppfyllelse mot förutbestämda mål. Räntan justeras beroende på vad bolagets årliga uppföljningen visar. Medan banken får ökade möjligheter att hjälpa sin kunder med att ställa om så finns det även en tydlig uppsida för banken, bland annat i form av riskminskning.

– Vi bidrar till en hållbar omställningsprocess hos våra kunder, i de flesta fall minskar vi vår kreditrisk i och med att företagen i sin tur minskar sina hållbarhetsrisker och vi utvecklar och tillhandahåller nya och av kunderna önskade produkter. Vi vill arbeta med och uppmuntra kunder som arbetar med hållbarhetsfrågan systematiskt och strategiskt och detta är ett sätt för bolagen att ytterligare cementera sin hållbarhetsstrategi, säger Anna Lindvetter.

”Vi bidrar till en hållbar omställningsprocess hos våra kunder, i de flesta fall minskar vi vår kreditrisk i och med att företagen i sin tur minskar sina hållbarhetsrisker och vi utvecklar och tillhandahåller nya och av kunderna önskade produkter.”

– Det ska dock nämnas att det inte är en helt okomplicerad produkt ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom det ännu saknas tydlig marknadspraxis för hur en ambitiös struktur ser ut. Därmed finns en risk för så kallad ’green washing’ om målen som införlivats i finansieringen inte är tillräckligt ambitiösa givet bolagets hållbarhetsrisker. För att undvika sådana risker för låntagaren bör banker spela en aktiv roll i att förstå och ibland utmana låntagarna så att dessa strukturer har hög integritet, säger hon.

”Det [är] inte en helt okomplicerad produkt ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom det ännu saknas tydlig marknadspraxis för hur en ambitiös struktur ser ut. Därmed finns en risk för så kallad ’green washing’ om målen som införlivats i finansieringen inte är tillräckligt ambitiösa givet bolagets hållbarhetsrisker.”

 

Vad betecknas som hållbar finansiering?

Det finns två huvudkategorier inom hållbar finansiering: så kallade use-of-proceed-strukturer som gröna obligationer, gröna lån, sociala obligationer och hållbara obligationer och hållbarhetslänkade strukturer, i synnerhet hållbarhetslänkade obligationer och hållbarhetslänkade lån.

Vad innebär bankens roll som hållbarhetskoordinator?

Rollen som hållbarhetskoordinator i samband med hållbarhetslänkad finansiering innebär att banken tar fram förslag på relevanta hållbarhetsrelaterade nyckeltal på vilja räntan ska baseras. Förslaget ska sedan samtliga banker i lånesyndikatet samt låntagaren komma överens om.

Platsannonser

Logga in