Roland Dansell är delägare och långvarig medlem i företagsledningen på Grant Thornton. Han är en av dem som drivit GT:s jämställdhetsarbete.
Roland Dansell är delägare och långvarig medlem i företagsledningen på Grant Thornton. Han är en av dem som drivit GT:s jämställdhetsarbete.
Revision

Hallå där Roland Dansell, delägare i Grant Thornton…

...som valde in 11 nya kvinnor bland delägarna på partnermötet i helgen. GT leder jämställdhetsligan bland stora revisionsbyråer och fortsätter att utmana sig själv med tuffa mål.

Uppdaterad 2018-06-19
Publicerad 2018-06-19

17 nya delägare, varav 11 kvinnor – vad innebär det?

– Det innebär att andelen kvinnor bland delägarna nu är uppe i 31 procent, mig veterligen är det högst i branschen. När branschtidningen Balans presenterade sin årliga mätning i mars i år ledde vi med 29 procent kvinnor bland delägarna, men vi slutar inte förrän vi nått vårt mål.

Vad är GT:s jämställdhetsmål?

– Vår tidigare vd Peter Bodin stack ut hakan och lovade minst 40 procent kvinnor bland delägarna inom en femårsperiod. Det var 2016 och innebär att vi ska vara jämställda senast 2021. För att klara målet arbetade bland andra jag och vår HR-chef Susanne Drakenberg i våras fram en plan för hur vi skulle ta oss från 29 till 40 procent kvinnor, och i helgen tog vi ytterligare ett par kliv på den resan.

Kommer ni att nå målet?

– Det är vår absoluta strävan och det kommer vi att göra. Som det ser ut nu kan det kanske dröja ytterligare ett år till 2022, men jag är optimistiskt lagd och har alltid gillat att sätta tuffa mål.

Vad är bakgrundet till ditt och GT:s engagemang för jämställdhet delägarskap?

– Om man ska ta en liten historisk bakgrund så började det med att branschtidningen Balans gjorde sin första jämställdhetsundersökning år 2005. Då hade vi 12 procent kvinnliga delägare och för de andra stora byråerna låg det mellan cirka 10-14 procent. Det blev en väckarklocka och startskottet för arbetet med jämställt delägarskap.

Hur har ni arbetat strategiskt för att nå ökad jämställdhet?

– Det viktigaste har nog varit att vi insett att manliga och kvinnliga talanger behöver olika coachning för att kvalificera sig på samtliga kriterier. Kvinnorna har ofta bättre mjuka nyckeltal. Här behöver manliga talanger typiskt sett mer coachning för att nå målen, medan kvinnliga talanger kan behöva mer coachning när det gäller att skapa fokus. Man kan inte bli bäst om man gör lite av allt, utan man måste fokusera.

Ni har också varit duktiga på att rekrytera delägarämnen från storbyråer?

– Ja, vi upptäckte rätt tidigt att det fanns en upplevelse av att det var svårare för kvinnor att bli delägare på Big 4. Så vi gjorde en medveten satsning på att rekrytera talangfulla kvinnor från de största byråerna, vår avgående ordförande Lena Möllerström Nording som vi rekryterade från en av de stora byråerna är ett framstående exempel.

Hur fungerar delägarskapet i GT?

– Vi är cirka 150 delägare samt ytterligare ett 15-tal är så kallade salary partners, som innebär en slags inskolning i delägarskapet. Av de 17 som valdes in i helgen var nio salary partners. Det tar två till tre år innan en salary partner blir delägare i ordets egentliga mening, men vi försöker att inte sätta press på någon, utan anpassar utvecklingen till omständigheterna. Blivande delägare befinner sig ofta i en ålder då man också får barn och karriärplanen kan behöva anpassas. Rent generellt har vi inte ohemula krav på våra delägare, vilket jag tror underlättar jämställt delägarskap eftersom det innebär att det går att kombinera karriär och familjeliv exempelvis.

Vad menar ni med mjuka nyckeltal och vilken betydelse har de?

– Det är olika förmågor relaterade till ett gott ledarskap. På GT har vi alltid värderat ledarskapet högt och det skiljer oss från många andra byråer. Vi upplever också att ledarskapet ligger mer naturligt hos kvinnor, vilket avspeglas i att kvinnorna dominerar på många ledarskapspositioner i vårt företag. Delägarskapet är den sista pusselbiten för att jämställdheten ska genomsyra hela företaget.

– En del undrar om vi tillämpar olika villkor för kvinnor och män. Absolut inte. Det måste vara samma villkor för kvinnor och män, men om förutsättningarna för kvinnor och män ser olika ut måste vi förhålla oss till det.

 

Platsannonser

Logga in