Juridik

Google får böta för GDPR-brott

Datainspektionen anser att Google har brutit mot EU:s dataskyddsförordning GDPR och utfärdar en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor.

Publicerad 2020-03-11

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR ska en person ha ”rätt att bli glömd” om uppgifterna är oriktiga, irrelevanta eller överflödiga. 

Under 2018 startade Datainspektionen en ny granskning eftersom Google fortfarande visade lagvidriga sökresultat, trots uppmaningar om att dessa skulle tas bort.

Nu utfärdar Datainspektionen en så kallad sanktionsavgift på 75 miljoner kronor mot Google.  Det rapporterar DI Digital.

”Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. En viktig sådan rättighet är möjligheten för enskilda att få sökresultat borttagna. Nu ser vi att Google brister i sitt sätt att hantera denna rättighet”, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen, i en kommentar.

Google har nu tre veckor på sig att överklaga Datainspektionens beslut. 

 

Platsannonser

Logga in