Svea hovrätt fäller finanschef för insiderbrott. Foto: Svea Hovrätt
Svea hovrätt. Foto: Svea Hovrätt
Ekobrott

 Fyra döms för grovt insiderbrott i Axis-härvan

Svea hovrätt går på EBM:s linje och dömer fyra, i den så kallade Axis-härvan, för grovt insiderbrott. Påföljderna mildras dock i överinstansen.

Uppdaterad 2018-09-29
Publicerad 2018-06-18

Svea hovrätt meddelar sin dom i den så kallade Axis-härvan. De fällande domarna i tingsrätten överklagades till hovrätten som dömer i stort sett på samma vis som underinstansen.

En tidigare anställd man på Lazard, i dag 35 år, och som försvaras av advokat Henrik Olsson-Lilja vid advokatfirman Althin, döms för grovt insiderbrott under perioden 1 januari till den 9 april 2015. Svea Hovrätt väljer dock att ändra på tingsrätten dom på så sätt att påföljden blir villkorlig dom istället för ett års fängelse. Dagsböter sätts även ned till 2.500 kronor. Detta går emot åklagarens överklagande där han yrkat på ett strängare straff än det utdömda. Henrik Olsson Liljas arvode uppgår till 229.369 kronor som staten ska stå för.

Svea hovrätt skriver att straffvärdet på den brottslighet som Lazard-mannen döms för är något lägre än det som tingsrätten kommit fram till. ”Den bedömningen grundar sig på det förhållandet att hovrätten inte finner att det är visat att Xxx Xxx (Lazard-mannen reds anm.) har haft likgiltighetsuppsåt i förhållande till den vidare spridning insiderinformation som skett…”. Domstolen hänvisar till den omfattning av handel som kom att ske efter att hans 60-åriga kusin mottog insiderinformationen.

Enligt åtalet ska Lazard-mannen i sin anställning fått insiderinformation rörande Axis Communications och Transmode mellan den 1 januari 2015 och den 9 april 2015. Informationen har dels rört ett kommande bud på Axis Communication, dels kvartalsrapporten Q4 och bokslut 2014 samt Canons 24-miljardersbud på Transmode.

Hovrätten skriver i domen att man finner det styrkt att Lazard-mannen fått insiderinformation om ett kommande bud och eventuellt uppköp av Axis. Domstolen slår även fast att hans kusin har handlat i Transmode och Axis i anslutning till telefonkontakt med Lazard-mannen. Samt att dessa två haft sms-kontakt den dag då uppköpet av Transmode blev offentligt.

Den 60-årige kusinens ettåriga fängelsestraff står dock fast. Han döms för att själv handlat på insiderinformation samt spridit och förmått andra att handla på insiderinformationen. Hans försvarare, advokat Carl Skarborg, får en ersättning om 194.820 kronor.

Svea hovrätt har noterat att de uppgifter som samtliga åtalade lämnat vid polisförhör inte överensstämmer med de uppgifter som dessa lämnat vid huvudförhandlingen i tingsrätten. Hovrätten beslutar att gå på de uppgifter som lämnades vid polisförhören. Vid polisförhören uppger bland annat en av de åtalade att den 60-årige kusinen berättat att det kunde vara ett uppköp på gång i Axis och att han hade fått informationen från "en person".

Efter offentliggörandet av uppköpet av Transmode smsades det mellan två av de medåtalade där man bland annat frågade om den ena följde den andres tips ”japp! Tack käre vän” och ”synd att man inte laddade på mer…" "men hur fan kan han veta allt??” Konversationen avslutas sedan med ”nice… Säg till om de blir nå mer köpläge! Har du kvar opus?”.

En man som i år är 39 år dömdes liksom de övriga för grovt insiderbrott. Svea hovrätt ändrar endast domen med att sätta ned dagsböter till 2.500 kronor. I förhör har han uppgett att han genom en annan medåtalad fått del av den 60-årige kusinens ”tips" och genom detta och tillsammans med egna efterforskningar och analyser ledde detta till att han handlade i bolagen. Hans försvarare, advokat Tomas Nilsson får en ersättning om 131.823 kronor. 

Den fjärde mannen är den 35-årige mannen som är den 60-årige kusinens kollega, dömdes till villkorlig dom i tingsrätten. Hovrätten fastställde detta straff. Även han har i tidiga förhör uppgett att han handlat sina aktier i Transmode efter tips från den 60-årige kusinen som uppgett att Transmode och Axis kunde vara två bra aktier  som han själv köpt eller skulle köpa. I polisförhör har han sagt att 60-åringen berättat att det kunde vara ett uppköp på gång i Axis. Han döms även för att förmått ytterligare en person att handla aktier. Hans försvarare, advokat Åke Broné, får en ersättning om 198.979 kronor.

Svea hovrätt skriver att ”den utredning och de omständigheter som redogjorts för i det föregående med sådan styrka talar för att det gått till på det sätt som åklagaren påstått att det är ställt bortom rimlig tvivel att det är Xxx Xxx (Lazard-mannen reds. anm.) som genom råd eller på annat sådant sätt föranlett Xxx Xxx (60-årige kusinen reds. anm.) att köpa aktier i Transmode och Axis på det sätt som skett”.

Svea hovrätt har valt att sätta ned straffpåföljderna något då detta rör händelser som ägde rum under våren 2015 då den gamla marknadsmissbrukslagen inte var ersatt av den nya. Rubriceringarna är dock desamma. Samtliga fyra åtalade och i tingsrätten dömda männen ska dömas även i Svea hovrätt till grovt insiderbrott.

Platsannonser

Logga in