Finans Nyhet

Fondchefer föredrar cash

Publicerad

Globala fondchefer är inte lika villiga att ta risker längre.

Realtid.se

Andelen som väljer att låta pengarna ligga kvar i kassakistan har peakat under sista månaden och är nu den högsta på ett helt år. Allt enligt en undersökning från Bank of America Merill Lynchs investmentdel, som Financial Times refererar till.

Samma undersökning visar samtidigt att det inte finns några tecken på någon investerarpanik precis. Dels genom att de förväntade globala tillväxtsiffrorna har stabiliserats, dels genom att tre av fyra av respondenter bedömer det som osannolikt att det uppstår en ny finanskris:

– Investerare minskar sitt risktagande, men snarare än genom att kapitulera flyttar man till neutrala positioner som aktier, obligationer och cash, säger Gary Backer, chef för europeiska equity-strategier till Financial Times.

Annons

En nettoandel på 18 procent av de fördelade tillgångarna bestod av kontanter denna månaden, vilket är en ökning från 6 procent i maj och den största sedan juni.

Enligt Financial Times har man nu en genomsnittlig kontantandel på 4,2 procent i portföljen, vilket kan jämföras med 3,9 procent från månaden innan. Och nivån för där man tar lägre risker än normalt steg under samma period till 26 procent. Att jämföra med 15 procent från månaden dessförinnan.

Samtidigt innebär ett steg bort från riskfyllda tillgångar att andelen som har en lägre andel obligationer föll till 35 procent. Detta att jämföra med 44 procent i maj och 58 procent i april. På samma sätt föll andelen som ligger tungt i aktier från 41 procent i maj till 21 procent i juni, där exempelvis investerare som satsar på förbrukningsartiklar har gått från 12-6 procent.

Annons

Man hävisade även till farhågor kring olika staters skuldnivåer i Europa som det huvudsakliga skälet för en reducerad riskexponering.

Investerare sänkte också sina förväntningar på en stark global vinsttillväxt, även om det fanns en bred uppfattning om att världsekonomin stabiliserats – med nära två tredjedelar av respondenterna som hävdade att man inte räknar med att Centralbanken måste dra igång en tredje runda av ”kvantativa lättnader” – något som kallas QE3.

Undersökningen visade samtidigt att investerarna kämpar med att skapa sig en tydlig bild av de snabbväxande ekonomierna.

Annons

Visserligen sjönk andelen med en övervägande del aktier i olika regioner från 29 procent till 23 procent, men hela 29 procent ansåg att utsikterna för att göra vinster hos just snabbväxande ekonomier är mer gynnsamt än i andra regioner, enligt Financial Times.

Annons