Fonder

Fondbolagens Förening: Faktiska fondavgifter klart lägre än listpriser

De stora fondköparna pressar priserna väsentligt jämfört med listpriserna. Det säger Fondbolagens Förening, som spår att trenden med allt lägre fondavgifter kommer att fortsätta.

Olof Swahnberg
Uppdaterad 2019-06-07
Publicerad 2019-06-07

Den genomsnittliga avgiften för en aktiefond var 1,58 procent 2018, ned från 1,66 procent året före och 1,83 procent 2008, enligt SVT som hänvisar till en rapport från AMF.

Men dessa siffror är listpriser och de faktiska priserna är sannolikt väsentligt lägre, enligt Fondbolagens Förening. Det beror bland annat på att företag och organisationer med relativt mycket kapital förhandlar sig till lägre avgifter och motsvarande gäller också inom tjänstepensioner. Dessutom finns inom premiepensionssystemet rabatter på i genomsnitt två tredjedelar på fondavgifterna, uppger föreningens vd Fredrik Nordström för Realtid.

Han räknar med att trenden mot lägre avgifter kommer fortsätta drivet bland annat av ökad medvetenhet hos kunderna om avgiftens betydelse och lägre distributionskostnader genom ny teknik. Kunderna är beredda att betala för aktiv förvaltning men inte för indexnära förvaltning.

Vad ser du för drivkrafter till lägre avgifter framöver?

– Dels är spararna mer medvetna och efterfrågar fonder med lägre avgifter, vilket är ett tecken på att konkurrensen funkar bättre. I princip all nyförsäljning till privatkunder sker genom ISK, där man kan byta fonder mer fritt utan skatteeffekter.

– Ett annat skäl har att göra med utbudssidan, distributionskostnaderna sänks genom ny teknik, kostnaderna att hantera kunderna minskar med näthandel och kunderna är mer pålästa och efterfrågar inte samma service och rådgivning som tidigare. Fondvolymen växer hela tiden så skalfördelarna blir också större.

Platsannonser