"Man bör utvärdera effekterna och efter en period, som vanligen brukar uppgå till tre till fem år, se vilken effekten varit på systemet, spararna och övriga intressenter," säger Carneos vd Christoffer Folkebo till Realtid. 
Fonder

Fondbolag vill stoppa steg två för fondtorget

I sista stund vill nu flera fondbolag försöka få beslutsfattarna att vänta med att införa det andra steget i omgörningen av Premiepensionsmyndighetens fondtorg.  

Uppdaterad 2019-12-04
Publicerad 2019-12-03

Kapitalförvaltargruppen Carneo med dotterbolaget Carnegie Fonder bildade i början av året branschinitiativet "Bevara fondtorget” tillsammans med Didner & Gerge, East Capital, Lannebo och Öhman Fonder.  Den 14 februari går remisstiden ut för det planerade andra stegets begränsning och ombyggnad av fondtorget. Tiden är därmed knapp för finansbranschen om man ska lyckas skrinlägga den statliga utredarens långtgående planer.

Fondbolagen anser att Premiepensionsmyndighetens fondtorg har tjänat pensionsspararna väl och att de åtgärder som vidtagits inom ramen för det första steget av omgörningen har höjt kvaliteten och konsumentskyddet för spararna. 

Men det planerade andra steget, som innebär ett mindre utbud av fonder som ska vara statligt upphandlade, vill man hindra och i stället låta utvärdera det första steget. 

– Man bör utvärdera effekterna och efter en period, som vanligen brukar uppgå till tre till fem år, se vilken effekten varit på systemet, spararna och övriga intressenter, säger Carneos vd Christoffer Folkebo till Realtid. 

– Att nu gå över till en annan modell att bakom AP7 lägga ett begränsat statligt urval av fonder tror inte vi är rätt sätt att skapa en valfrihet som är värd namnet för svenska pensionssparare, fortsätter Christoffer Folkebo. 

De fem fondbolagen förvaltar tillsammans ett kapital på över 500 miljarder kronor, varav cirka 80 miljarder kronor på premiepensionens fondtorg. Det är därmed viktigt men inte avgörande för fondbolagens framtid, men däremot av stor principiell och ideologisk betydelse, enligt Christoffer Folkebo 

Har ni fått feedback från beslutsfattarna om ert budskap?

– Intresset för att träffas och diskutera har varit väldigt gott. Vår upplevelse av feedbacken är att vi har relevanta synpunkter, säger Christoffer Folkebo.

Han tillägger att det däremot är långt ifrån självklart att "de styrande ska fatta det kloka beslutet att säga att nu utvärderar vi steg ett.” 

Platsannonser

Logga in