Jens Henriksson, Swedbank, Finansinspektionen
Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank. Foto: TT
Bank

Finansinspektionen skriver av utredning av Swedbank

Finansinspektionen har idag meddelat att myndigheten skrivit av utredningen av Swedbank för överträdelse av EU:s marknadsmissbruksförordning.

Uppdaterad 2021-10-26
Publicerad 2021-10-26

─ En efter en lägger vi de historiska frågorna bakom oss för att i stället med full kraft fokusera på kundernas framtid, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef för Swedbank i en skriftlig kommentar.

Finansinspektionen inledde en undersökning av misstänkta överträdelser av artikel 17 och 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning i september 2020. Finansinspektionen lägger nu ner utredningen med hänvisning till att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm den 5 maj 2021 beslutade att utdöma ett vite om tolv årsavgifter till Swedbank, totalt 46,6 miljoner kronor för bristande informationsgivning från tiden 2016-2019.

Finansinspektionen får enligt 5 kap. 17 § 3 KompL avstå från ingripande om något annat organ har vidtagit åtgärder mot personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

"Finansinspektionen bedömer att omständigheterna är sådana att Nasdaqs disciplinnämnds vidtagna åtgärder mot Swedbank varit tillräckliga och att det därför finns skäl för Finansinspektionen att, vid en eventuell sanktionsprövning, avstå från att ingripa mot banken. Det saknas därmed anledning att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av utredningen. Ärendet ska därför skrivas av", skriver myndigheten i sitt beslut.

Platsannonser

Logga in