Erik Thedéen, Finansinspektionens generaldirektör. Foto: FI
Fonder

FI vill förbjuda fondprovisioner

Finansinspektionen vill förbjuda kickbacks inom fondbranschen.

Uppdaterad 2021-02-09
Publicerad 2021-02-09

– Risken med kickbacks är att man helt enkelt i för stor utsträckning driver försäljning mot det som är gynnsamt för det egna företaget i stället för det som är bra för kunden, säger Erik Thedéen till SVT Nyheter.

Fondprovisioner är förbjudet i vissa europeiska länder såsom Storbritannien och Nederländerna. Sverige har valt en mildare linje, men Erik Thedéen hoppas att frågan kommer att tas upp igen framöver och att det resulterar i ett förbud.

– Jag tror att det vore den i grund och botten mest rättframma lösningen på de stora intressekonflikter som finns, resonerar Erik Thedéen.

År 2018 införde EU-kommissionen ett regelverk som gav de enskilda staterna möjlighet att förbjuda kickbacks. Sveriges regering valde en kompromiss med något tuffare krav för att få behålla kickbacks.

– Finansinspektionen tycker att det bästa vore ett provisionsförbud. Sedan dess har vi fått en ny lagstiftning. Så min primära uppgift är att upprätthålla den lagen som ger oss en del verktyg, men jag hoppas inte att frågan om provisionsförbud är död utan fortfarande kan tas upp igen. För jag tror att det i grund och botten är den mest rättframma lösningen på de problem som finns, säger Erik Thedéen.

 

Platsannonser

Logga in