Bank

FI specialbevakar Collector 

Efter nischbanken Collectors extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i samband med bokslutet för 2019 har Finansinspektionen inlett en tätare uppföljning av banken.

Uppdaterad 2020-02-12
Publicerad 2020-02-12

Collector Bank gjorde en extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019. Som tidigare är känt innebär reserveringen att bankens kapitalbas sjunkit till en nivå under buffertkapitalkravet. Med anledning av detta har FI en tätare uppföljning av banken, det skriver myndigheten på sin hemsida.

FI har nu förordnat en revisor att bistå i det arbetet.

Den förordnade revisorns uppdrag är främst att granska och utvärdera bankens modell och process för beräkning av kreditförlustreserveringar avseende företagsutlåning och bankens kreditförlustreservering avseende företagsutlåningen per den 31 december 2019, kommenterar Collector Bank beslutet i ett pressmeddelande.

– Finansinspektionen har även meddelat att den inte har något att invända mot planen för återställande av det kombinerade kapitalbuffertkravet (en s.k. kapitalkonserveringsplan) som Collector lämnat in till Finansinspektionen och att Finansinspektionen kommer att följa bankens genomförande av planen nära, skriver banken vidare.

Vem är den förordnade revisorn? 
– Det är inget som är publikt, säger Peter Olsson, CFO på Collector Bank.

Texten uppdateras.

Platsannonser

Logga in