Prospektkö hos Finansinspektionen.
Finanspolitik

FI: Ovanligt många prospektansökningar

Fler prospektansökningar än vanligt sätter press på Finansinspektionen.

 

Publicerad 2021-04-09

– Sedan en tid tillbaka får vi in fler ansökningar än normalt om godkännande av prospekt, skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Den som väntar på att få sitt prospekt godkänt får ha tålamod.

– Detta innebär att vi kan komma att behöva använda oss av hela den lagstadgade handläggningstiden även för granskning av de prospektutkast som skickas in till oss efter att vi granskat det första utkastet, skriver myndigheten vidare.

På grund av köbildningen varnar FI för att den totala handläggningstiden för ansökningar om godkännande av prospekt kan komma att vara lite längre just nu.

FI ska som huvudregel meddela beslut inom tio arbetsdagar från och med att ett utkast till prospekt lämnas in, förutsatt att informationen i prospektet är fullständig, konsekvent och begriplig.

För ett erbjudande till allmänheten av en emittent som varken har värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller tidigare har erbjudit värdepapper till allmänheten, gäller en handläggningstid på 20 arbetsdagar för bedömning av det första utkastet till prospekt. För kompletteringar efter det gäller tio arbetsdagar.

Om ansökan gäller ett prospekt som består av separata dokument som upprättas av så kallade frekventa emittenter är handläggningstiden i stället fem arbetsdagar. 

Meddelar inte FI beslut inom de tidsfrister som finns innebär det däremot inte ett godkännande av prospektet

 

Platsannonser

Logga in